Μιχάλης Ι. Λιατσόπουλος. Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

Ο Μιχάλης Ι. Λιατσόπουλος ολοκλήρωσε με άριστα τη Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2016).

Είναι εγγονός του Μιχαλάκη Λιατσόπουλου από το χωριό.

Ο Σύνδεσμος τον συγχαίρει και του εύχεται καλή σταδιοδρομία, καλή ζωή και πάντα επιτυχίες.


Εικόνες από το χωριό