Χρήστος Ιω.Βέργος. Επιτυχών στις Πανελ. εξετάσεις 2017

Ο Χρήστος Ιω. Βέργος, εγγονός του Διονυσίου (του Νιόνιου του Νυσιόγιαννη) Βέργου και της Διαμάντως, είναι επιτυχών στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα Φιλοσοφικής Σχ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Σύνδεσμος συγχαίρει τον Χρήστο και του εύχεται πάντα επιτυχίες και ό,τι καλύτερο στη ζωή του.


Εικόνες από το χωριό