29.3.2009: Μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό του χωριό

Την Κυριακή 29.3.2009 έγινε με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου:

"Υπέρ των κτιτόρων του Ιερού Ναού τούτου, δωρητών, αφιερωτών, διακονούντων, διακονισάντων αδελφών ιερέων, ιερατευσάντων και πάντων των προκεκοιμημένων Σερβαίων ων το ιερόν μνημόσυνον τελούμεν",

όπως ανέγνωσε ο καλύφωνος Παπα-Σωτήρης, τον οποίο ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία του.

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.