29.3.2009: Μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό του χωριό

Την Κυριακή 29.3.2009 έγινε με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου:

"Υπέρ των κτιτόρων του Ιερού Ναού τούτου, δωρητών, αφιερωτών, διακονούντων, διακονισάντων αδελφών ιερέων, ιερατευσάντων και πάντων των προκεκοιμημένων Σερβαίων ων το ιερόν μνημόσυνον τελούμεν",

όπως ανέγνωσε ο καλύφωνος Παπα-Σωτήρης, τον οποίο ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία του.

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.