Εκδόθηκε το 181ο φύλλο της εφημερίδας «ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ» του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2011, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας στην Ενότητα «Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας  - Hλεκτρονική έκδοση Αρτοζήνου».

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.