24-4-2009.

Την Παρασκευή 24-4-2009, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτύπωσης του 172ου φύλου της εφημερίδας του Συνδέσμου "Αρτοζήνος¨ και έγινε η παράδοσή του στο πρακτορείο  ταχυδρόμησης.  Συνήθως μετά από 10-20 ημέρες φτάνει στα σπίτια των πατριωτών. Όμως, όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα servou.gr μπορούν να διαβάσουν όλη την εφημερίδα (on line), αφού ήδη έχει αναρτηθεί (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ_Ηλεκτρονική έκδοση Αρτοζήνου).   Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όπως:

*Λεπτομερής περιγραφή της έκτακτης Γ. Συνέλευσης, των αρχαιρεσιών που έγιναν και της σύνθεσης της νέας διοίκησης του Συνδέσμου.

*Απόφαση ΔΣ για την καθιέρωση εορτασμού "Μάχης Σέρβου".

*Πρόοδος εργασιών στο Πολ. Κέντρο, προσπάθεια αντιμετώπισης των  οικονομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει και ιδιαίτερες προσφορές πατριωτών για την συνέχιση των εργασιών.

*Αναφορά στο "Φαράγγι της Γκούρας", από την Ελένη Θανοπούλου.

*Περιγραφή από τον "Τουθέα" της περιπέτειάς του, όταν πήγε σε ηλικία 13 ετών να μαζέψει βελάνι στην περιοχή "Ράχη-Πουρίνι", που βρίσκεται κάτω από του "Μπουλούτσου"...

Αρτοζήνος οn line

.........................................................................................................................................................................


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.