Agianis
Δυτική και Νότια πλευρά του Ναού. Είσοδος επισκεπτών.

Εκατόν πενήντα μέτρα ανατολικά της Τρανής Βρύσης, στη βόρεια παρυφή ενός γραφικού πλατώματος, βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Επιμήκης Ναός, μικρών διαστάσεων, έχει κτισθεί εν μέρει επί των ερειπίων παλαιοτέρου Ναού που υπήρχε σ' αυτή την θέση. Στην αχιβάδα και στην βόρεια πλευρά του παλαιότερα μέχρι το 1945, υπήρχε τμήμα τοίχου μικρού ύψους το οποίο περιέβαλλε τον Ναό και τα υλικά του ήσαν πωρόλιθοι μεγάλων σχετικά διαστάσεων.

Όπως έχει τονιστεί και σ' άλλες περιπτώσεις, ο πωρόλιθος χρησιμοποιήθηκε για το κτίσιμο αρχαίων ιερών, τα πλησιέστερα λατομεία εξορύξεώς του ήσαν στην Συκιώνα, ( Κόρινθος ) και μεταφέρονταν στην περιοχή με υποζύγια.

Opt.AGIAN_1_600
Νότια πλευρά του Ναού. (Θέα προς το δρόμο).

Φανερώνει λοιπόν η παρουσία πωρόλιθου, την ύπαρξη αρχαίου ιερού το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, την παλαιοχριστιανική περίοδο μετατράπηκε σε Χριστιανικό Ναό. Φανερώνει επίσης τον χρόνο κατασκευής του και την ιστορική διαδρομή διά μέσου των αιώνων. Η περιοχή είναι γεμάτη από όστρακα και κεραμίδια πολλών ειδών ! Στην περιοχή κατά την κατασκευή διαφόρων έργων έχουν αποκαλυφθεί τάφοι διαφόρων εποχών. Τα υπάρχοντα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η περιοχή κατοικείται συνεχώς από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα πολλά νερά, το εύφορον έδαφος, ο ιδανικός προσανατολισμός συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Ο σημερινός Ναός λιτός και απέριττος, άνευ ιδιαιτέρου τινός, έργον των μετεπαναστατικών χρόνων, έχει πολλά κοινά σημεία με τον Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Opt.AGIAN_2_600
Ανατολική πλευρά του Ναού. (Θέα από το δρόμο).

Είναι κι' αυτός προσαρμοσμένος πλήρως με την ιστορία της περιοχής, αρχαιότητα, παλαιοχριστιανική περίοδος, Φραγκοκρατία, Δεσποτάτο του Μιστρά, τουρκοκρατία, καταστροφή στα Ορλωφικά και ανάλογη αντιμετώπιση από τους κατοίκους μετά την απελευθέρωση. Οι Ναοί αυτοί είναι κτισμένοι κατά κανόνα επί των ερειπίων παλαιοτέρων Ναών και το κυριότερο είναι ότι κατά την ανακατασκευή τους έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που προέρχονται από τα αρχαία ιερά.

Απολυτίκιον:

"Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ όντως και Προφητών σεβασμιώτερος, ότι καιεν ρειθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τον κηρυττόμενον, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίοω, και τους εν Άδει Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα τας αμαρτίας του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος". ( ήχος β΄,)

Χ. Αθ. Μαραγκός, υποστράτηγος ε.α.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.