Η βρύση Λιμηντάρανη βρίσκεται στην ομώνυμη τοποθεσία στο δρόμο προς τα αμπέλια της Κάπελης. Οι αμπελουργοί προμηθεύονταν νερό για το ράντισμα των αμπελιών την άνοιξη ενάντια στον περενόσπορο.
Limintarani
Φωτ.1932  Γεωργία  Θ.Τρουπή  (Γκράβαρη )

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.