ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
∆ηµητσάνα, 29/6/2017 Αρ. Πρωτ. 5652 
Τηλ: 2795360330 fax:  2795031855 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.gortynia.gov.gr  www.discovergortynia.gr -Facebo-ok:   www.facebook.com/DiscoverGortynia 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 44ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
 
Ο ∆ήµος Γορτυνίας και η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας(∆ΗΚΕΓ), στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνουν για την ανάδειξη του λαϊκού µας πολιτισµού, θα οργανώσουν κι εφέτος, τον 44ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, ώρα 8:30 µ.µ. στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων Γορτυνίας.  Ο ∆ιαγωνισµός ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής ιδρύθηκε το 1973 από τον λαγκαδινό λογοτέχνη Χρήστο Νικήτα, τον επονοµαζόµενο Στρατολάτη, στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων µε την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής και της µεγάλης εµποροπανήγυρης που αποτελούσε σηµαντικό γεγονός για εκείνη την εποχή. ∆ηµιούργησε ένα βήµα έκφρασης της λαϊκής µουσικής παράδοσης, ένα βήµα στους  ερασιτέχνες µουσικούς και τραγουδιστές να δείξουν  το ταλέντο τους και µια εστία αναµµένη που κρατά το τραγούδι της παράδοσης µας ζωντανό.  Πρόκειται για µία διοργάνωση η οποία επί σαράντα  τέσσερα συναπτά έτη προσελκύει το ενδιαφέρον των ασχολουµένων µε το δηµοτικό τραγούδι και ανήκει πλέον στην πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας. 
 
Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µη επαγγελµατίες:  α) ερµηνευτές δηµοτικών τραγουδιών, (µπορούν να λάβουν µέρος και πολυφωνικά συγκροτήµατα αλλά αποκλείονται οι χορωδίες),  β) µουσικούς, σολίστες παραδοσιακών οργάνων και µουσικά σύνολα (ζυγιές, κοµπανίες κ.λ.π.). Οι µουσικοί (σολίστες) µπορούν να συνοδεύονται και από άλλα όργανα, είτε της δικής τους επιλογής, είτε από την ορχήστρα του ∆ιαγωνισµού (Μουσική Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Παυλόπουλος). 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Για τη συµµετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη η άδεια του κηδεµόνα σε έντυπη υπεύθυνη δήλωση.  
Στην Προκριµατική Φάση του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συµµετέχουν µε τρία κοµµάτια δηµοτικής µουσικής ενώ όσοι προκριθούν στην τελική φάση θα διαγωνισθούν µε ένα µόνο κοµµάτι που θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή. ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ 
Οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε ένα µόνο µουσικό κοµµάτι.  Τα τραγούδια, ή τα ενόργανα κοµµάτια που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόµενοι πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από το ρεπερτόριο της ανώνυµης λαϊκής δηµιουργίας, δηλαδή να είναι γνήσια παραδοσιακά και όχι διασκευές ή νεώτερες δηµοτικοφανείς συνθέσεις.  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν ταχυδροµικώς στο ∆ήµο Γορτυνίας, ∆ηµητσάνα Αρκαδίας, Τ.Κ. 220 07 και στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας Τρόπαια, Τ.Κ. 220 08, µέχρι την ∆ευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και µε την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ 44ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή στα e-mail του ∆ήµου µας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  µέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του ∆ήµου Γορτυνίας (πρώην ΚΕΠ Λαγκαδίων)  µέχρι το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 π. µ. τα εξής:  
 
1. Τη σχετική αίτηση συµµετοχής στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες για τα κοµµάτια µε τα οποία θα διαγωνιστούν.  2. Μια έντυπη υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι αποδέχονται όλους τους όρους της προκήρυξης, ότι το έργο µε το οποίο διαγωνίζονται είναι προϊόν της ανώνυµης δηµιουργίας (παραδοσιακό) και συνεπώς ελεύθερο δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και απαιτήσεων τρίτων. Επίσης ότι αποδέχονται την έκδοσή του σε δίσκο ακτίνας (cd) και ότι εκχωρούν στο ∆ήµο Γορτυνίας την άδεια για την ραδιοφωνική, τηλεοπτική και πάσης άλλης φύσεως εκµετάλλευσή του.  3. Ένα δίσκο ακτίνας (cd)  στα οποία θα έχουν ηχογραφήσει τα τρία (3) κοµµάτια µε τα οποία θα διαγωνιστούν στην προκριµατική φάση (προαιρετικά). Επίσηµη ένδειξη εµπρόθεσµης αποστολής των συµµετοχών αποτελεί η σφραγίδα του Ταχυδροµείου ή η παραλαβή τους από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου Γορτυνίας.  Έντυπα αιτήσεων, προκηρύξεις και όλο το πληροφοριακό υλικό µπορείτε να το βρείτε σε όλες τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Γορτυνίας καθώς και στο internet, στις ιστοσελίδες του δήµου www.facebook.com/DiscoverGortynia,  www.gortynia.gov.gr, και καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες της Αρκαδίας.  Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις µπορείτε ν’ απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2797022700, 2795360330, fax: 2797024401, 2795031855 
 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Τα αποτελέσµατα του 44ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, θα εκδώσει και θα ανακοινώσει τριµελής κριτική επιτροπή  που θα απαρτίζεται από διακεκριµένους ερευνητές και µουσικολόγους του τµήµατος Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών. 
Η Κριτική Επιτροπή στην Προκριµατική Φάση του ∆ιαγωνισµού θα ακούσει όλους τους υποψήφιους και θα επιλέξει απ’ αυτούς κατά την κρίση της, τις καλύτερες συµµετοχές για την Τελική Φάση του ∆ιαγωνισµού. Η προκριµατική φάση θα γίνει στα Λαγκάδια Γορτυνίας, το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, ώρα 10.30 π.µ. στο χώρο του πρώην ΚΕΠ Λαγκαδίων. Για οποιοδήποτε θέµα ανακύψει και δεν ρυθµίζεται στον παρόντα κανονισµό θα αποφασίσει η Επιτροπή κατά πλειοψηφία. 
 
Την µουσική επιµέλεια και καλλιτεχνική διεύθυνση του 44ο Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού ∆ηµοτικού Τραγουδιού και Μουσικής έχει ο µουσικός και ερευνητής Κωνσταντίνος Παυλόπουλος  
 
ΒΡΑΒΕΙΑ  Θεσπίζονται συνολικά τρία (03) βραβεία και κατανέµονται ως εξής:  1. Bραβείο καλύτερης ερµηνείας δηµοτικού τραγουδιού για νέους έως 18 ετών.  (συνοδεύεται από τα ποσά: 1ο βραβείο 400,00€, 2ο βραβείο 250,00€, 3ο βραβείο 150,00€).  2. Βραβείο καλύτερης ερµηνείας δηµοτικού τραγουδιού για ενήλικες.  (συνοδεύεται από τα ποσά: 1ο βραβείο 400,00 €, 2ο βραβείο 250,00€, 3ο βραβείο 150,00€).  3. Bραβείο καλύτερης εκτέλεσης παραδοσιακού µουσικού οργάνου.  (συνοδεύεται από τα ποσά: 1ο βραβείο 400,00 €, 2ο βραβείο 250,00€, 3ο βραβείο 150,00€).  Η ανακοίνωση και η απονοµή των βραβείων θα γίνουν µετά το τέλος του διαγωνισµού.  Οι καλύτερες ερµηνείες και εκτελέσεις θα εκδοθούν σε δίσκο ακτίνας (cd) µε τη φροντίδα του ∆ήµου Γορτυνίας.  
 
 
 
Ο ∆ήµαρχος Γορτυνίας 
 
 
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )