Τα σόγια του χωριού

Χ. Ι. Μαραγκού

Στην ατζέντα του Συνδέσμου, που εκδόθηκε το 2006, είναι καταγεγραμμένα 35 γνωστά επώνυμα πατριωτών, που περιλαμβάνουν συνολικά 1394 άτομα.  Στην ατζέντα, που σκοπός της ήταν η αναγραφή τηλεφώνων, διευθύνσεων και επαγγελμάτων των πατριωτών, δεν αναγράφονται ονόματα Σερβαίων γυναικών που έχουν παντρευτεί συγχωριανό τους, επειδή αναγράφεται το όνομα του συζύγου (εδώ καταστρατηγήθηκε η ισότητα!!), ενώ αναγράφεται το όνομα των γυναικών που έχουν παντρευτεί "ξενοχωρίτες".

Αν υποθέσουμε (αυθαίρετα) πως το 80% περίπου των αναγραφόμενων στην ατζέντα Σερβαίων ανδρών έχουν παντρευτεί Σερβαίες, ο αριθμός 1394 αυξάνει κατά 80% και ανέρχεται γύρω στις 2.500. Αν στον αριθμό αυτό προστεθούν και τα παιδιά των Σερβαίων γυναικών που έχουν παντρευτεί "ξενοχωρίτες άντρες" και φέρουν το επώνυμο του πατέρα, ο αριθμός πρέπει να ξεπερνάει τις 3.000 άτομα. Και αν τέλος προστεθούν και τα παιδιά κάτω των 18 ετών, που δεν αναγράφονται τα ονόματά τους στην ατζέντα, πρέπει ο τελικός αριθμός των πατριωτών να ξεπερνάμε τις 4.000 άτομα. Μπορεί να ξεπερνάει και τις 5.000. Αν κάποιος έχει την διάθεση μπορεί να κάνει συστηματική μελέτη και να βγάλει ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι Σχιζαίοι κατέχουν την πρώτη θέση με 190 καταγραφές και ποσοστό 13,6%. Δεύτεροι και σε αρκετή απόσταση οι Βεργαίοι (122) και ακολουθούν με διαφορά στήθους οι Στρικαίοι (92), οι Κωνσταντοπουλαίοι (91) και οι Μποραίοι (89). Στην έκτη θέση βρίσκονται οι Τρουπαίοι (76).

Πίνακας 1. Επώνυμα πατριωτών με αλφαβητική σειρά.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ

%

1

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

 

12

0,86

2

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

3

0,22

3

ΒΕΡΓΟΥ(Σ)

122

8,75

4

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

17

1,22

5

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

8

0,57

6

ΓΚΟΥΤΗ (Σ)

33

2,37

7

ΔΑΡΑ (Σ)

57

4,09

8

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

18

1,29

9

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

71

5,09

10

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

6

0,43

11

ΚΑΤΣΙΑΠΗ (Σ)

21

1,51

12

ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ (Σ)

10

0,72

13

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (Σ)

36

2,58

14

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ (Σ)

66

4,73

15

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ(Σ)

91

6,53

16

ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

48

3,44

17

ΜΑΡΑΓΚΟΥ (Σ)

36

2,58

18

ΜΠΟΡΑ (Σ)

89

6,38

19

ΜΠΟΥΡΝΑ (Σ)

11

0,79

20

ΠΑΓΚΡΑΤΗ (Σ)

71

5,09

21

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

31

2,22

22

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

32

2,30

23

ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

27

1,94

24

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

0,07

25

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

17

1,22

26

ΡΟΥΣΙΑ (Σ)

23

1,65

27

ΣΑΛΑΡΗ (Σ)

3

0,22

28

ΣΚΟΥΡΟΥ (Σ)

7

0,50

29

ΣΟΥΛΕΛΕ (Σ)

4

0,29

30

ΣΤΡΙΚΟΥ (Σ)

92

6,60

31

ΣΧΙΖΑ (Σ)

190

13,63

32

ΤΕΡΖΗ (Σ)

16

1,15

33

ΤΡΟΥΠΗ (Σ)

76

5,45

34

ΧΕΙΜΩΝΑ (Σ)

13

0,93

35

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

36

2,58

 

ΣΥΝΟΛΟ

1394

100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επώνυμα πατριωτών κατά φθίνουσα τάξη πλήθους.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ

%

1

ΣΧΙΖΑ (Σ)

190

13,63

2

ΒΕΡΓΟΥ(Σ)

122

8,75

3

ΣΤΡΙΚΟΥ (Σ)

92

6,60

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ(Σ)

91

6,53

5

ΜΠΟΡΑ (Σ)

89

6,38

6

ΤΡΟΥΠΗ (Σ)

76

5,45

7

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

71

5,09

8

ΠΑΓΚΡΑΤΗ (Σ)

71

5,09

9

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ (Σ)

66

4,73

10

ΔΑΡΑ (Σ)

57

4,09

11

ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

48

3,44

12

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (Σ)

36

2,58

13

ΜΑΡΑΓΚΟΥ (Σ)

36

2,58

14

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

36

2,58

15

ΓΚΟΥΤΗ (Σ)

33

2,37

16

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

32

2,30

17

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

31

2,22

18

ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

27

1,94

19

ΡΟΥΣΙΑ (Σ)

23

1,65

20

ΚΑΤΣΙΑΠΗ (Σ)

21

1,51

21

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

18

1,29

22

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

17

1,22

23

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

17

1,22

24

ΤΕΡΖΗ (Σ)

16

1,15

25

ΧΕΙΜΩΝΑ (Σ)

13

0,93

26

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

12

0,86

27

ΜΠΟΥΡΝΑ (Σ)

11

0,79

28

ΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ (Σ)

10

0,72

29

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

8

0,57

30

ΣΚΟΥΡΟΥ (Σ)

7

0,50

31

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

6

0,43

32

ΣΟΥΛΕΛΕ (Σ)

4

0,29

33

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ (Σ)

3

0,22

34

ΣΑΛΑΡΗ (Σ)

3

0,22

35

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

0,07

 

ΣΥΝΟΛΟ

1394

100,00

 

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.