Του Σέρβου δια μέσου των αιώνων

Χ. Αθ. Μαραγκού

Του Σέρβου είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά της Πελοποννήσου. Εκτός από τις αρχαιότητες της μυκηναικής περιόδου, των κλασσικών χρόνων, και της παλαιοχριστιανικής εποχής, αναφέρεται κατ' επανάληψη στο Χρονικό του Μορέως (1263-5), κατά την περιγραφή διαφόρων σημαντικών γεγονότων. 

Στα κατάστιχα της ΒΔ Πελοποννήσου που συνετάγησαν στα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας (1461-3), φαίνεται να ανήκει στο υπ' αρ. 30/2 ζιαμέτ και με τιμαριωτικές προσόδους 175 άσπρα.

Το 1566-1574, στα κατάστιχα του καζά Καρύταινας αναφέρεται με 22 μη μουσουλμανικά σπίτια και έσοδα 3162 άσπρα.

Προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον γιατί στα ίδια κατάστιχα υπάρχει και το χωριό Αρτοζήνος με εκατόν τριάντα δύο (132),μη μουσουλμανικά σπίτια, ενώ η Δημητσάνα είχε 168, η Στεμνίτσα 194, η Βυτίνα 51 και τα Λαγκάδια μόλις......46 !

Του Σέρβου αναγράφεται επίσης σ' όλες τις απογραφές της ενετοκρατίας και της β΄ τουρκοκρατίας, (Δραγώνοι 1698, Grimani 1700, Puqueville 1815, Φορολογικά 1820).

Στην απογραφή Δραγώνων 1699, αναφέρεται και το χωριό Αρτοζήνος με 10 οικογένειες, ενω στην απογραφή Grimani, που είναι και η τελευταία, έχει 18 οικογένειες 92 συνολικά κατοίκων.

Απογραφικά στοιχεία του Σέρβου, μετά την ανεξαρτησία:

Έτος Κάτοικοι
1829 284
1840 270
1844 285
1851 286
1861 332
1879 391
1896 570
1907 994
1920 882
1928 837
1940 1028
1951 812
1961 695
1971 379
1981 293

Στην εημερίδα "Αρτοζήνος" αναγράφεται πως το 1991 καταγράφηκαν 198 άτομα και πως στις δημοτικές εκλογές ψήφισαν στου Σέρβου:

*Τον Οκτώβριο του 1998:393 άτομα. (αρ. φ. 119)

*Τον Οκτώβριο του2002: 282 άτομα (αρ. φ. 135)

*Τον Οκτώβριο του 2006: 271 άτομα (αρ. φ. 158). Εγγεγραμμένοι 455.

Περισσότερα για το χωριό μπορείτε να διαβάσετε στα άρθρα:

>> Χωριό Σέρβου.

>> Τα σόγια των κατοίκων του χωριού.

>> Οικογένειες και σπίτια του οικισμού Αράπηδες.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )