Του Σέρβου δια μέσου των αιώνων

Χρήστος Αθ. Μαραγκός 

 Στην εημερίδα "Αρτοζήνος" αναγράφεται πως το 1991 καταγράφηκαν 198 άτομα στο χωριό μας Σέρβου και πως στις δημοτικές εκλογές ψήφισαν: 

*Τον Οκτώβριο του   1998:    393 άτομα.(αρ. φ. 119) 
*Τον Οκτώβριο του   2002:    282 άτομα (αρ. φ. 135) 
*Τον Οκτώβριο του   2006:    271 άτομα (αρ. φ. 158). Εγγεγραμμένοι 455.

..................................................................................................................................................................................................

Του Σέρβου είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά της Πελοποννήσου. Εκτός από τις αρχαιότητες της μυκηναικής περιόδου, των κλασσικών χρόνων, και της παλαιοχριστιανικής εποχής, αναφέρεται κατ' επανάληψη στο Χρονικό του Μορέως (1263-5), κατά την περιγραφή διαφόρων σημαντικών γεγονότων. 

 

Στα κατάστιχα της ΒΔ Πελοποννήσου που συνετάγησαν στα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας (1461-3), φαίνεται να ανήκει στο υπ' αρ. 30/2 ζιαμέτ και με τιμαριωτικές προσόδους 175 άσπρα.

Το 1566-1574, στα κατάστιχα του καζά Καρύταινας αναφέρεται με 22 μη μουσουλμανικά σπίτια και έσοδα 3162 άσπρα.

Προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον γιατί στα ίδια κατάστιχα υπάρχει και το χωριό Αρτοζήνος με εκατόν τριάντα δύο (132),μη μουσουλμανικά σπίτια, ενώ η Δημητσάνα είχε 168, η Στεμνίτσα 194, η Βυτίνα 51 και τα Λαγκάδια μόλις......46 !

Του Σέρβου αναγράφεται επίσης σ' όλες τις απογραφές της ενετοκρατίας και της β΄ τουρκοκρατίας, (Δραγώνοι 1698, Grimani 1700, Puqueville 1815, Φορολογικά 1820).

Στην απογραφή Δραγώνων 1699, αναφέρεται και το χωριό Αρτοζήνος με 10 οικογένειες, ενω στην απογραφή Grimani, που είναι και η τελευταία, έχει 18 οικογένειες 92 συνολικά κατοίκων.

Απογραφικά στοιχεία του Σέρβου, μετά την ανεξαρτησία:

Έτος Κάτοικοι  
1829 284  
1840 270  
1844 285  
1851 286  
1861 332  
1879 391  
1896 570  
1907 994  
1920 882  
1928 837  
1940 1028  
1951 812  
1961 695  
1971 379  
1981 293  


Περισσότερα για το χωριό μπορείτε να διαβάσετε στα άρθρα
:
.

>> Χωριό Σέρβου.

>> Τα σόγια των κατοίκων του χωριού.

>> Οικογένειες και σπίτια του οικισμού Αράπηδες.

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )