............................................................................

Από την ποιητική συλλογή
ΒOΥΡΚΩΜΕΝΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ
Αθήνα 1978
ΜΑΠ-ΚΥΠΡ1
ΜΑΠ-ΚΥΠΡ2
ΜΑΠ-ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΠ-ΚΥΠΡ3
ΜΑΠ-ΚΥΠΡ4

ΜΑΠ-ΑΡΧΙΕΠ.ΚΥΠΡΟΥ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος
(1913-1976)
ΜΑΠ-ΚΥΠΡ5
 
(ΧΙΜ)

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )