Θεωρούμε ότι είναι xρέος μας να αναφέρουμε και να τιμήσουμε τους Σερβαίους εκείνους που διακρίθηκαν για την προσφορά τους κυρίως στο χωριό και το Σύνδεσμο αλλά και για τη βοήθεια τους σε πολλούς πατριώτες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και άλλοι πολλοί έχουν προσφέρει, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Σε όλους αξίζει απόδοση τιμής. Είναι όμως πρακτικώς αδύνατο να μνημονεύσουμε όλους και να καταγράψουμε την προσφορά του καθενός, από την ίδρυση του Συνδέσμου. Από το 1976 που υπάρχει η εφημερίδα, έχουν γραφτεί όλες οι προσφορές και οι συνδρομές των πατριωτών. Επίσης στα άρθρα για τη δράση του Συνδέσμου από της ιδρύσεώς του, υπάρχουν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία.

Σε πρώτη φάση θα ανεφερθούμε στους 4 παρακάτω πατριώτες που δεν είναι πλέον στη ζωή και οι οποίοι, όπως εκτιμήσαμε από τη μελέτη της ιστορίας και δράσης του Συνδέσμου, διακρίθηκαν ιδιαίτερα.

-Ιωάννης Δ. Δημόπουλος

-Δημήτριος Ι. Δάρας.

-Θεόδωρος Ν. Σχίζας.

-Τσαντίλης Δ. Παναγιώτης

Σε επόμενη φάση θα αναφερθούμε και σε άλλους πατριώτες που πρόσφεραν. σημαντικές υπηρεσίες στο χωριό και στους πατριώτες. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους προέδρους του χωριού, πολλοί από τους οποίους συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο του χωριού μας.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.