Θεωρούμε ότι είναι xρέος μας να αναφέρουμε και να τιμήσουμε τους Σερβαίους εκείνους που διακρίθηκαν για την προσφορά τους κυρίως στο χωριό και το Σύνδεσμο αλλά και για τη βοήθεια τους σε πολλούς πατριώτες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και άλλοι πολλοί έχουν προσφέρει, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Σε όλους αξίζει απόδοση τιμής. Είναι όμως πρακτικώς αδύνατο να μνημονεύσουμε όλους και να καταγράψουμε την προσφορά του καθενός, από την ίδρυση του Συνδέσμου. Από το 1976 που υπάρχει η εφημερίδα, έχουν γραφτεί όλες οι προσφορές και οι συνδρομές των πατριωτών. Επίσης στα άρθρα για τη δράση του Συνδέσμου από της ιδρύσεώς του, υπάρχουν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία.

Σε πρώτη φάση θα ανεφερθούμε στους 4 παρακάτω πατριώτες που δεν είναι πλέον στη ζωή και οι οποίοι, όπως εκτιμήσαμε από τη μελέτη της ιστορίας και δράσης του Συνδέσμου, διακρίθηκαν ιδιαίτερα.

-Ιωάννης Δ. Δημόπουλος

-Δημήτριος Ι. Δάρας.

-Θεόδωρος Ν. Σχίζας.

-Τσαντίλης Δ. Παναγιώτης

Σε επόμενη φάση θα αναφερθούμε και σε άλλους πατριώτες που πρόσφεραν. σημαντικές υπηρεσίες στο χωριό και στους πατριώτες. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους προέδρους του χωριού, πολλοί από τους οποίους συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο του χωριού μας.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.