Λίγα λόγια.

Θεωρούμε ότι είναι xρέος μας να αναφέρουμε και να τιμήσουμε τους Σερβαίους εκείνους που διακρίθηκαν για την προσφορά τους κυρίως στο χωριό και το Σύνδεσμο αλλά και για τη βοήθεια τους σε πολλούς πατριώτες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και άλλοι πολλοί έχουν προσφέρει, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Σε όλους αξίζει απόδοση τιμής. Είναι όμως πρακτικώς αδύνατο να μνημονεύσουμε όλους και να καταγράψουμε την προσφορά του καθενός, από την ίδρυση του Συνδέσμου. Από το 1976 που υπάρχει η εφημερίδα, έχουν γραφτεί όλες οι προσφορές και οι συνδρομές των πατριωτών. Επίσης στα άρθρα για τη δράση του Συνδέσμου από της ιδρύσεώς του, υπάρχουν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία.

Σε πρώτη φάση θα ανεφερθούμε στους 4 παρακάτω πατριώτες που δεν είναι πλέον στη ζωή και οι οποίοι, όπως εκτιμήσαμε από τη μελέτη της ιστορίας και δράσης του Συνδέσμου, διακρίθηκαν ιδιαίτερα.

-Ιωάννης Δ. Δημόπουλος

-Δημήτριος Ι. Δάρας.

-Θεόδωρος Ν. Σχίζας.

-Τσαντίλης Δ. Παναγιώτης

Σε επόμενη φάση θα αναφερθούμε και σε άλλους πατριώτες που πρόσφεραν. σημαντικές υπηρεσίες στο χωριό και στους πατριώτες. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους προέδρους του χωριού, πολλοί από τους οποίους συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο του χωριού μας.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.