Σέρβου, Εικόνες του χωριού

 

 

Φωτογραφἰες: Συλλογἠ Γιώργου Παπαθωμὀπουλου
Βίντεο: Χρήστος Δημητρόπουλος

(ΕΚΜ) 

.                                                                        .                                                                         .


Εικόνες από το χωριό