Καλή χρονιά, με 2 έργα ζωγραφικής της Μαρίας Χ. Μαραγκού.

.

ΜΧΜ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
Παντοκράτωρ
ΜΧΜ-ΡΟΔΙ

Ρόδι. 

Σύμβολο καλοτυχίας για τη νέα χρονιά.

Με τις καλύτερες ευχές μου
στους πατριώτες μου Σερβαίους,
για το νέο έτος 2020.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.