Νέο Μοντέλο Σκέψης !
(ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Πως η σκέψη κινητοποιεί την θέληση για εργασία και πώς η εργασία κεφαλαιοποιεί την θέληση σε
προϊόν ευημερίας και προκοπής;
Όλα αυτά ας τα δούμε σ' ένα λιόδεντρο φορτωμένο καρπό, που είναι και επίκαιρο!
Δύο διαβάτες, βαδίζουν δρόμο, με ίδια, ή με αντίθετη κατεύθυνση –νοοτροπία και συναντούν
μεμονωμένα το φορτωμένο λιόδεντρο!
Ο διαβάτης Α, βλέπει το λιόδεντρο, το προσπερνά και φεύγει! Αδιαφόρησε για τον καρπό και την
ευκαιρία να μαζέψει το λάδι της χρονιάς και θα αναζητά δανεικά για να αγοράσει λάδι! Θα περιμένει
την επόμενη σοδειά, με πολλά και αβέβαια «αν κι εφ' όσον»!
Ο διαβάτης Β, βλέπει το φορτωμένο λιόδεντρο κι αρπάζει την ευκαιρία! Βάζει την θέληση να μαζέψει
το λάδι, οργανώνει τον χρόνο του, μαζεύει τον καρπό κι αποθηκεύει το λάδι!
Το λάδι είναι η Κεφαλαιοποίηση της δουλειά του. Εκτός από το λάδι, η δουλειά του έδωσε σιγουριά
κι αυτοπεποίθηση για το μέλλον.
Συμπέρασμα:
Χωρίς να διακινηθούν χρήματα, ο μεν Α πτώχευσε, ο δε Β πλούτισε!
Συνεπώς;
Η Ανάπτυξη αναδύεται μέσα από τη δουλειά και χάνεται με το καθισιό και την κοροϊδία.
Αν στο δένδρο κρέμονταν λεφτά, αντί καρποί, θα το είχαν αφανίσει οι αρπαγές και το ποδοβολητό!
Όμως η ιερή και θεία Φύση κρέμασε καρπούς που θέλουν κόπο να μαζευτούν και να γίνουν
....λεφτά!
Γιατί υπάρχει ανεργία και αεργία; Διότι συνηθίσαμε να μετράμε τους κόπους, όπως η αλεπού τ'
αχνάρια της και ψοφάει από πείνα! Ενώ εκείνη που τρέχει και γυρίζει τα κοτέτσια, είναι πάντα
χορτάτη! Η εργασία φέρνει την αληθινή και γνήσια ευημερία, ενώ η ανεργία είναι μητέρα πάσης
κακίας και συμφοράς.
Ας επιστρέψουμε στο λιόδεντρο:
Στη θέση του διαβάτη, χωράνε όλες οι «νοοτροπίες»! Δουλειά χωράει μία!
Στη θέση του λιόδεντρου, χωράνε όλες οι «ευκαιρίες»! Επιλογή χωράει μία!
Ας τις δούμε αναλυτικά:
Ας βάλουμε στην θέση του διαβάτη, έναν Υπουργό που ξέρει να επιλέγει, να ρυθμίζει και να
αποφασίζει για τα άπειρα Μοντέλα Ανάπτυξης, που έχει το Υπουργείο! (ελιά του) :
Στην θέση του λιόδεντρου τοποθετεί εναλλάξ :
1. Έναν ν έ ο ά ν ε ρ γ ο, που μοιάζει με το φορτωμένο λιόδεντρο και που για καρπό έχει τα νιάτα, τα
πτυχία, τα όνειρά, τις προοπτικές, κ.ά.
Τι θα κάνει ο κ. Υπουργός - διαβάτης; Θα ενσκήψει πάνω στον νεαρό να «δρέψει» τις δυνατότητές
του και να δράξει την ευημερία, ή θα τον προσπεράσει αφήνοντάς τον άνεργο και άεργο, ώσπου να
γεράσει και να χαθούν οι φορτωμένοι καρποί της ν ι ό τ η ς τ ο υ ν ε α ρ ο ύ Έ λ λ η ν α πολίτη; Τι
θα κάνετε, κ. Υπουργέ;
2. Έναν νέο ά ε ρ γ ο, που πληρώνεται χωρίς να παράγει έργο! Τι θα κάνει ο Υπουργός - διαβάτης;
Θα τον αφήσει να κάθεται και να πληρώνεται, ή θα τον κάνει ενεργό και υπεύθυνο πολίτη; Η
απόλυση είναι λύση, αλλά υπάρχουν και καλύτερες !!!!!
3. Ένα χ ω ρ ά φ ι χ έ ρ σ ο !
Το χωράφι βρίσκεται επί χρόνια σε αγρανάπαυση! Τι θα κάνει ο Υπουργός; Θα το προσπεράσει, ή
θα το καταστήσει καλλιεργήσιμο και παραγωγικό;
4. Ένα κ λ ε ι σ τ ό ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο ! Κάθε κλειστό εργοστάσιο, στερεί την κοινωνία από αγαθά και
θα χρειαστεί δανεικά να τα αγοράσει! Τι θα κάνει ο Υπουργός; Θα ανοίξει το εργοστάσιο να
εργαστούν οι άνεργοι, ή θα το προσπεράσει αδιάφορος;
5. Ένα έρημο, από ανθρώπους, χωριό που τάχει όλα! Σπίτια, δρόμους, ρεύμα, σχολειό, εκκλησιές,
... Μήπως πρέπει να φέρετε μερικά εκατομμύρια κινέζους να το εποικίσουν ; Είναι μια λύση εύκολη,
αφού οι δύσκολες, είναι δύσκολες, επειδή είναι σωστές!
6. ..... πόσα άλλα «Μοντέλα» υπάρχουν και δεν α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ;
Ά π ε ι ρ ε ς !

Στην χώρα μας δεν εφαρμόζεται καμία, επειδή οι περισσότεροι αόμματοι δεν βρίσκονται στην
Ζάκυνθο, αλλά στο Κοινοβούλιο και στους συμβούλους των!
Όποιοι πιστεύουν σε Θεό, ας τους φωτίσει!
'Οποιοι ελέγχονται από συνείδηση, ας την αναλογιστούν!
Αντώνης Δρεμέτσικας
Οικονομολόγος

6977243600


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.