Έκθεση Εκκλησιαστικών εικόνων.

g eik 8 336 

  

g eik 9 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

g eik 2 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g eik 10 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g eik 7 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g eik 6 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g eik 5 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g eik 4 336

 

 

 

 

 

 

 

g eik 3 401


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.