Έκθεση πινάκων ζωγραφικής

 

g pin 12 400

 

 

g pin 11 336

 

g pin 10 336

 

 

 

 

 

 

g pin 9 336

 

 

 

 

 

g pin 8 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g pin 7 336

 

 

 

 

g pin 6 336

 

 

 

 

g pin 5 400

 

 

 

 

g pin 4 336

 

g pin 3 400

 

 

 

 

g pin 2 400

 

 

 

 

g pin 1 401


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.