9-6-09: Πρακτικά ΔΣ Συνδέσμου Σερβαίων 9ης-6ου-2009

Συνήλθε σήμερα στα γραφεία του Συλλόγου το ΔΣ, απόντων των μελών κ.κ.  Η. Χειμώνα, Κ. Δάρα και Ν. Τρουπή.

To ΔΣ ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 
1) Ενημέρωση για οικονομικά θέματα:
*Ο ταμίας Ι. Χρονόπουλος ενημέρωσε το ΔΣ ότι οι τρέχουσες δεδουλευμένες υποχρεώσεις του Συνδέσμου για τις αλουμινοκατασκευές ανέρχονται στις 9.000 ευρώ. Προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε από το ΔΣ ο ταμίας  να εκταμιεύσει και να δώσει στον αλουμινά 8.000 ευρώ, με υπόλοιπο οφειλής 1000 ευρώ, που η εξόφληση θα γίνει με την οριστική παραλαβή του έργου.
*Σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες που αφορούν στο χτίσιμο της πέτρας. Το κόστος αυτών των εργασιών πιθανότατα θα ξεπεράσει το υπόλοιπο του ταμείου.  Κατόπιν αυτού το ΔΣ αποφάσισε:
Α) Το κόστος έκδοσης του επομένου φύλλου του Αρτοζήνου  (630 περίπου ευρώ) να επιβαρύνει τα μέλη του ΔΣ.
Β) Να μην κλειστεί μουσικό συγκρότημα για το πανηγύρι που γίνεται το Δεκαπενταύγουστο στο χωριό.
Γ) Να αποσταλούν προσωπικές επιστολές στους αποδέκτες της εφημερίδας μας, που δεν έχουν το τελευταίο 18 μηνο καταβάλλει τις συνδρομές τους, με την θερμή παράκληση να ενισχύσουν το Σύνδεσμο. Ο πρόεδρος Θ. Τρουπής ανέλαβε την υποχρέωση για δημιουργία σχετικού μαγνητικού αρχείου, από το οποίο θα εκτυπωθούν οι ετικέτες διευθύνσεων και επί πλέον εύκολα θα προκύπτουν σε κάθε στιγμή οι προσφορές του κάθε πατριώτη στο Σύνδεσμο.
2) Ανανέωση ατζέντας Συνδέσμου.
*Το μέλος του ΔΣ Ι. Στ. Βέργος ανέλαβε επικεφαλής του έργου, για την ανανέωση και συμπλήρωση της ατζέντας του Συνδέσμου, με προοπτική να κυκλοφορήσει το νέο έτος. Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, που θα υπάρχει και ειδική φόρμα, για διευκόλυνση των πατριωτών.
3) Φαράγγι Γκούρας.
Ο   Ι. Ν. Βέργος, αναπλ. μέλος του ΔΣ του Ομίλου, μας ενημέρωσε ότι το Σάββατο 6-6-2009, μαζί με το Νίκο Τρουπή, γραμματέα του Συνδέσμου μας και τη σύζυγό του Μαρίνα, γραμματέα του Ομίλου,  έκαναν τη διαδρομή από την αρχή του Φαραγγιού (Αρτοζήνος) μέχρι του Λυκούρεση. Μας είπε πως η διαδρομή είναι θαυμάσια, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή -όσο δεν έχει διαμορφωθεί μονοπάτι-, γιατί οι κίνδυνοι ατυχήματος είναι πάρα πολλοί. Για να κάνουν αυτή τη διαδρομή χρειάστηκαν 4,5 ώρες και για να περάσουν χρειάστηκε να κόψουν πολλά κλαδιά, με τα πριόνια τους. Τέλος μας έδειξε εντυπωσιακές φωτογραφίες, από την περιήγηση που κάνανε.
4) Έκδοση "Αρτοζήνου" φ. 173
* Το μέλος του ΔΣ Χ. Μαραγκός ζήτησε από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ να καταθέσουν προτάσεις και κείμενα για το επόμενο φύλλο (173) της εφημερίδας.

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.