7.4.2009 Πρώτη Συνεδρίαση νέου ΔΣ Συνδέσμου Σερβαίων

Την Τρίτη 7 Απριλίου 2009 συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ του Συνδέσμου, υπό την προεδρία του Θ. Γ. Τρουπή, παρόντων όλων των μελών. Η συνεδρίαση διήρκεσε επί 4ωρον και συζητήθηκαν πολλά θέματα. Τα δύο σπουδαιότερα ήσαν:

1) Οικονομική κατάσταση Συνδέσμου. Ο νέος ταμίας κ. Ι. Χρονόπουλος πληροφόρησε το ΔΣ πως τα διαθέσιμα χρήματα στο ταμείο του Συνδέσμου φτάνουν μόνο για να εξοφλήσει ο Σύνδεσμος τις υποχρεώσεις του (3.500 χιλιάδες ευρώ για εξόφληση του εργολάβου πέτρας για την μέχρι τώρα εργασία, 9.500 ευρώ για τα αλουμίνια και κάποιο μικρό ποσό οφειλής για υλικά οικοδομικής. Σύνολο περίπου 13.500). Ακόμη υπάρχουν 3.000 ευρώ που έχουν προσφέρει κάποιοι πατριώτες για συγκεκριμένο σκοπό, που δεν μπορούν να διατεθούν χωρίς την έγκρισή τους. Το υπόλοιπο ποσόν είναι περίπου 1000 ευρώ, που θα απαιτηθούν για την έκδοση του Αρτοζήνου (550 ευρώ) και τρέχοντα έξοδα του γραφείου. Με αυτά τα δεδομένα υπήρξε έντονος προβληματισμός των μελών του ΔΣ για την ανεύρεση χρημάτων,  ώστε να μην διακοπούν οι εργασίες στο Κέντρο. Αποφασίστηκε να σταλούν ενημερωτικές επιστολές στους πολιτικούς του Νομού μας, με κύριο αίτημα την οικονομική ενίσχυση, από Κρατικούς Φορείς. Επίσης να  γίνει έκκληση στους πατριώτες, να στηρίξουν την προσπάθεια συνέχισης των εργασιών.

2) Προτεραιότητα εργασιών στο Π.Κ. Υπό το πρίσμα των οικονομικών δυσχερειών του Συνδέσμου αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στις εξωτερικές εργασίες και με τρόπο κατασκευής όσο γίνεται πλέον οικονομικό.

*Είναι απαραίτητο να γίνει αρμολόγημα της πέτρας, ώστε να κατεβούν οι σκαλωσιές.

*Αποφασίστηκε να χτιστεί ένα τοιχίο απο πέτρα προς την πλευρά κήπου Δημητρόπουλου, στο ύψος του κάγκελου. Το υπάρχον κάγκελο θα αφαιρεθεί και θα αντικαταστήσει μέρος του παλαιού. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη γιατί αν γινόταν πλακόστρωση της πλατείας  υπό τις υπάρχουσες συνθήκες,  θα εκαλείπτετο μέρος του κάγκελου (λόγω αντίθετης κλίσης της πλάκας),  γεγονός που θα προκαλούσε πολύ κακή αισθητική εντύπωση. Επί πλέον με το χτίσημο αυτό θα προστατευθεί καλύτερα το τοιχίο από τα νερά της πλάκας. Φέτος, με τα πολλά νερά και τους πάγους, έπεσε ένα κομμάτι σουβά προς τον κήπο Δημητρόπουλου. Η άποψη να γίνει 40 πόντους τουράκι και πάνω κάγκελο δεν υιοθετήθηκε  γιατί εκτός κάποιων επί πλέον  δυσκολιών (να κοπεί το κάγκελο για να είναι στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο, ή να παραγγελθεί καινούριο), υπήρχε κίνδυνος για πολύ ζωηρά παιδιά, να ανεβούν στο τουράκι και να σκαρφαλώσουν στο κάγκελο. Ακόμη το ενδεχόμενο μεταφοράς εκεί του Ηρώου (πρόταση συμβούλου Δήμου Ηραίας πατριώτη κ. Αθανασίου Μπόρα) σίγουρα θα διευκολύνει την αρχιτεκτονική σχεδίαση.

*Να διαμορφωθεί η ράμπα και να χτιστεί ένα στηθαίο, εάν είναι δυνατόν πέτρινο (τουλάχιστον προς την εξωτερική πλευρά), για να είναι σε αρμονία με την υπόλοιπη πλευρά του κτιρίου και η αρμολόγηση να γίνει  ταυτόχρονα σε όλη την πλευρά.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.