28.5.2010: Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ

Συνήλθε σήμερα 28.5.2010 το ΔΣ του Συνδέσμου απόντος του Συμβούλου κ. Κων/νου Σχίζα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήσαν τα εξής:Q

1. Ταμιακή ενημέρωση.

Ο Ταμίας κ. Γιάννης Χρονόπουλος ενημέρωσε ότι το ταμιακό απόθεμα ανέρχεται στο ποσό των (6.691)  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου της υποχρέωσης πρός την αναξιοπαθούσα οικογένεια. (Ανεγνώσθη από τον πρόεδρο, επιστολή, Φανής Χειμώνα.)

2. Αίθουσα πολιτιστικού Κέντρου.

α. Ο κ. Χρήστος Μαραγκός ενημέρωσε το ΔΣ ότι ο ελαιοχρωματιστής Δημ. Στρίκος ολοκλήρωσε το βάψιμο της αιθούσης. Ενεκρίθη το ποσό για τη σίτιση στο κατάστημα του Γιάννη Ρουσιά, καθώς και τα ημερομίσθιά του.

β. Απεφασίσθη να αγορασθούν οι λάμπες φωτισμού για το Κέντρο, ώστε ο Θανάσης Σχίζας να τις τοποθετήσει.

γ. Απεφασίσθη η αγορά 60 καθισμάτων αφού γίνει έρευνα αγοράς για τον τύπο τους.

δ. Η διαμόρφωση της ράμπας όπως μας ενημέρωσε ο Χ. Μαραγκός θα γίνει από το Γιάννη Ρουσιά, αφου ο Σύνδεσμος επιβαρυνθεί με το κόστος υλικών.

ε. Απεφασίσθη η αγορά ψυγείου.

στ. Αλουμίνια. Απεφασίσθη η τοποθέτηση αλουμινένιων παραθύρων στην κάτω αίθουσα από μειοδότη κόστους 3.500 Ευρώ. Συζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις για το κλείσιμο της αίθουσας. Ο σύμβουλος Γιάννης Χρονόπουλος ζήτησε να γραφεί στα πρακτικά η πρότασή του για προσωρινό κλείσιμο της αίθουσας με σιδηρόπλεγμα, διότι μελλοντικά όταν γίνουν εργασίες σουβατίσματος τα αλουμινένια παράθυρα θα υποστούν ζημιές.

ζ . Ο Θ.Τρουπής ανέφερε ότι ήρθε η ώρα να εντοιχίσουμε μαρμάρινη πλάκα στη μνήμη Ευθ. Δημητροπούλου.

3. Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου.

Απεφασίσθη τα εγκαίνια να γίνουν την 14η/8/2010 και ώρα 10.30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Θα τιμηθούν ιδιαιτέρως άνθρωποι που συνέβαλαν τα μέγιστα στο Έργο.

4. Ο Γραμματέας κ. Νίκος Τρουπής πρότεινε με επιμονή να αποφασίσουμε της Παναγίας να κληθεί συγκρότημα δημοτικής μουσικής (αφού το συζητήσουμε, έρθουμε σε συνεννόηση με τα καταστήματα του χωριού). Αντηλλάγησαν απόψεις και λόγω της οικονομικής στενότητας του Συνδέσμου, σε συσχετισμό με τις ανειλλημένες υποχρεώσεις, απεφασίσθη επί του παρόντος να μη ληφθεί απόφαση.

5. Ο Θ. Τρουπής ανέφερε πρόταση του Προέδρου του τοπικού Συμβουλίου του χωριού κ. Γιάννη Σχίζα, για την κατασκευή Κιόσκι στης Γριάς το Σορό, σε συνεργασία μαζί του. Η πρόταση θα ξανασυζητηθεί.

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.