Το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013 έγινε στην αίθουσα του Π/Κ στο χωριό η προβλεπόμενη από το καταστατικό του Συνδέσμου, ετήσια Γενική Συνέλευση Ενημερωτικού χαρακτήρα. Πρόεδρος της ορίσθηκε ο κ. Θεόδωρος Γ. Τρουπής και Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Λ. Παπαθομόπουλος, τα πρακτικά της δε, μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.