Το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013 έγινε στην αίθουσα του Π/Κ στο χωριό η προβλεπόμενη από το καταστατικό του Συνδέσμου, ετήσια Γενική Συνέλευση Ενημερωτικού χαρακτήρα. Πρόεδρος της ορίσθηκε ο κ. Θεόδωρος Γ. Τρουπής και Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Λ. Παπαθομόπουλος, τα πρακτικά της δε, μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.