Το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013 έγινε στην αίθουσα του Π/Κ στο χωριό η προβλεπόμενη από το καταστατικό του Συνδέσμου, ετήσια Γενική Συνέλευση Ενημερωτικού χαρακτήρα. Πρόεδρος της ορίσθηκε ο κ. Θεόδωρος Γ. Τρουπής και Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Λ. Παπαθομόπουλος, τα πρακτικά της δε, μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.