Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας συζητήθηκε το αίτημα του Συνδέσμου των Απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας«Η Κοίμηση της Θεοτόκου», για την παραχώρηση της χρήσης της αιθούσης του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου και του κάτωθι αυτής επιπέδου χώρου για ενενήντα εννέα (99) χρόνια από το Σύνδεσμο . Το αίτημά μας είχε ορισθεί στις Γενικές Συνελεύσεις Φεβρουαρίου και Αυγούστου 2013, και είχε υποβληθεί στο Δήμο και στο Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού, ο πρόεδρος του οποίου εισηγήθηκε θετικά το θέμα ώστε να έχουμε την καλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου για 99 χρόνια. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το οικόπεδο που κατασκευάσθηκε το κτίριο και η νέα πλατεία που είναι επέκταση της υφισταμένης στο προαύλιο της εκκλησίας , εδωρήθη στην τότε Κοινότητα Σέρβου κατά το ήμισυ από τους κληρονόμους του στρατηγού Θύμιου Δημητρόπουλου και  το έτερο ήμισυ αγοράστηκε από συνδρομές συγχωριανών μας. Αρχικά μας δόθηκε η άδεια χρήσης της αιθούσης για είκοσι χρόνια από τον πρώην Δήμο Ηραίας με την προϋπόθεση ο Σύλλογος με δικές του δαπάνες να διαμορφώσει την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, πράγμα πού έγινε με κόστος 96.000.- Ευρώ από συνδρομές πατριωτών και φίλων του χωριού, και με δωρεάν μελέτη αρχιτέκτονα και προσωπική εργασία πολλών εξειδικευμένων στις κατασκευές συγχωριανών μας.

Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας και το Δήμο Γορτυνίας για την αποδοχή και έγκριση του δίκαιου αιτήματός μας, που με την απόφασή τους ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες Συλλόγων για την προώθηση έργων που προάγουν τον πολιτισμό σαν τη δική μας που δημιουργήσαμε το Πολιτιστικό μας Κέντρο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.