Υπενθύμιση για τη Γ. Συνέλευση του Συνδέσμου μας. Σέρβου 16-8-17.

 

sfragidaΌπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αρτοζήνος», το ΔΣ όρισε ως ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γ. Συνέλευσης του Συνδέσμου, την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017. Η ΓΣ θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, στις 10 το πρωί. Η Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το καταστατικό είναι Τακτική, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να αναδειχθεί νέο ΔΣ.

Είναι γνωστό, σε όσους παρακολουθούν τα συλλογικά μας πράγματα, ότι το σημερινό ΔΣ είναι διορισμένο με απόφαση της περσινής ΓΣ που έγινε τον Αύγουστο στο χωριό, αφού δεν βρέθηκαν πατριώτες να θέσουν υποψηφιότητα και να γίνουν αρχαιρεσίες, όπως ακριβώς  είχε συμβεί και ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή το σημερινό ΔΣ είναι δύο χρόνια διορισμένο με αποφάσεις των ΓΣ (και χωρίς τα μέλη του να το επιθυμούν), για να αποφευχθεί η αδρανοποίηση-διάλυση του Συνδέσμου.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από οποιονδήποτε πατριώτη, ο Σύνδεσμος  σήμερα βρίσκεται λίγο πριν την διάλυση, αν δεν βρεθούν πατριώτες να σχηματισθεί νέο ΔΣ, είτε με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, είτε -στην ανάγκη- με διορισμό από τη ΓΣ, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Εκτός αν αποφασισθεί πως ο Σύνδεσμος (των απανταχού Σερβαίων) ολοκλήρωσε  την αποστολή του και δεν έχει πλέον ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, δεν μπορεί δηλαδή να  προσφέρει κάτι αξιόλογο, στο χωριό και στους πατριώτες.

Με αυτά ως δεδομένα, το ΔΣ καλεί και παρακαλεί τους πατριώτες να προσέλθουν στην κρίσιμη αυτή  ΓΣ, για να αποφασίσουν για το μέλλον του Συνδέσμου και καθένας να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί.  Αν βρεθούν πατριώτες και σχηματισθεί νέο ΔΣ (κατά προτίμηση με αρχαιρεσίες, στην ανάγκη με διορισμό) μπορούν να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα το χωριό και τους πατριώτες, αν θεωρηθεί πως υπάρχουν τέτοια θέματα. Σε κάθε περίπτωση το σημερινό ΔΣ θα κάνει τον απολογισμό του για τη χρονιά που πέρασε, με τον πρόεδρό του  Ι. Μπόρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.  

Βέβαιο πάντως είναι πως αν όλοι οι πατριώτες προσπαθήσουν να προσφέρουν ότι ο καθένας μπορεί, στα μέτρα των προσωπικών του δυνατοτήτων, της αγάπης του για το χωριό και τους πατριώτες και της εν γένει συλλογικής του προσφοράς και δράσης, ο ιστορικός μας Σύνδεσμος μπορεί να διασωθεί. Πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ο Σύνδεσμος των απανταχού Σερβαίων «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», που τόσα έχει προσφέρει στο χωριό και στους πατριώτες στην εκατοντάχρονη σχεδόν δραστηριότητα του. 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.