Η Γ.Σ. της 16ης -8-2017 αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε την εντολή στους παρακάτω για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, για περίοδο ενός έτους, έως την 16η-8-2018. Έτσι, τα νέα μέλη συνήλθαν και συγκρότησαν το νέο Δ.Σ.


Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας

ΑντιπρόεδροςΙωάννης Ν. Βέργος
ΓραμματέαςΕλένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Γεώργιος Θ. Τρουπής

Κωνσταντίνος Ν. Δάρας
Αναστάσιος Ν. Παπαθωμόπουλος
Παύλος Ευστ. Δάρας 
Κωνσταντίνος Γ. Τερζής.

 

Αναπληρωματικά μέλη:  
Θεόδωρος  Γ. Τρουπής
Γεώργιος Δ. Βέργος 
Κωνσταντίνος Ν. Σχίζας
 

Εξελεκτική επιτροπή: 
Τακτικά μέλη: 
Χρήστος Ι. Αναστασόπουλος
Νικόλαος Στ. Σχίζας (Χάκου)
Ασημίνα Αθ. Δημοπούλου
Αναπληρωματικό μέλος: 
Διαμάντω Κ. Μπόρα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης Κ. Μπόρας
Η Γραμματέας του Δ.Σ., Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.