Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου  Σερβαίων, της 14ης Αυγούστου 2018, ο κ. Παναγιώτης Νόιφελτ υπενθύμισε ότι φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συνέδεσε όλα τα προαναφερθέντα από τους παρόντες στη Γ.Σ., εντάσσοντάς τα στο θέμα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 Η πολιτιστική κληρονομιά δημιουργείται και αφορά σε μια κοινή υποχρέωση των κατοίκων των αστικών κέντρων και της υπαίθρου.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε το βασικότερο συνδετικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι η μνήμη, και φυσικά όλα τα υλικά και άυλα αγαθά που έχουμε, που κληρονομούμε και δημιουργούμε σήμερα για εμάς και για εκείνους οι οποίοι θα τα παραλάβουν από εμάς.

Ακριβώς επειδή σχετίζεται με τη μνήμη, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η συσπείρωση των ανθρώπων και η συλλογική διάθεση σε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δημιουργούν αυτό που λέμε πολιτιστική κληρονομιά.

Ο τόπος μας έχει όσες δυνατότητες μας δημιουργεί η ιστορία και τα υλικά και άυλα αγαθά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Είναι στο χέρι μας, λοιπόν, αυτά τα αγαθά και αυτές οι μνήμες να αναδυθούν μέσα από εμάς.

Το 2018 είναι έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό. Είναι σημαντικό το ότι ο Δήμος μας έμπρακτα αναδείχθηκε μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεργασίες. Δεν πρέπει, όμως, να χαθεί η ευκαιρία έως το τέλος του έτους ο Δήμος να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στα προσφερόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες συμμετοχής των νέων, των πρεσβυτέρων και των πολιτιστικών φορέων του τόπου.

Θα ήταν πολύ σημαντικό βήμα να γίνει άμεση Αδελφοποίηση των Πολιτιστικών Φορέων της Γορτυνίας, με συμμετοχή σε προγράμματα του Δήμου από κοινού, ώστε να γίνει απορρόφηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με στόχο τη συμμετοχή, την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και την εξωστρέφεια.

Κάτι τέτοιο θα δώσει μεγάλη ενθάρρυνση στη δημιουργία συγκροτημένων εκδηλώσεων και φεστιβάλ, καθώς επίσης θα αυξήσει και τη συμμετοχή των ντόπιων παραγόντων, φορέων και ατόμων στις εκδηλώσεις αυτές.

Ένας ακόμη στόχος στην αδελφοποίηση πολιτιστικών φορέων της Γορτυνίας είναι η αύξηση των εσόδων, σε τοπικό επίπεδο, και κυρίως στους πατριώτες που επιμένουν να μένουν και να στηρίζουν τη Γορτυνία, μέσα από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, δημιουργώντας ευρύτερο κύκλο εργασιών, βελτιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εκδηλώσεων και διεύρυνση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών στα χωριά.

Παναγιώτης Νόιφελτ

 

(ΕΚΜ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )