7-2-2019 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

 

Την 7η Φεβρουαρίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

 

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής

 

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

 

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 

1. Συζητήθηκε η Εκδήλωση κοπής πίτας που έγινε στις 13-1-1919.

2. Τέθηκε, εκ νέου, από τα μέλη του Δ.Σ., το θέμα δημιουργίας facebook του Συνδέσμου. Το θέμα έχει προταθεί κατ'επανάληψη από τα μέλη Δ.Σ. 
Συζητήθηκαν οι ονομασίες Σύνδεσμος Σερβαίων, Μιλιάνθη, Αρτοζήνος. Ο κ. Θ. Γ. Τρουπής και ο Ι. Κ. Μπόρας πρότειναν την ονομασία Μιλιάνθη.
Η γραμματέας του Δ.Σ. πρόκειται να υλοποιήσει την πρόταση αυτή σε συνεργασία με τον κ. Θ. Γ. Τρουπή.

Συζητήθηκαν, όμως,  διάφορα τεχνικά και νομικά θέματα, που μπορεί να προκύψουν μετά τη δημιουργία ενός τέτοιου facebook. 
Ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση και την ευθύνη των δημοσιεύσεων και ποιος θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση και την άμεση παρακολούθησή του, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και παρεξηγήσεις μέσα στον Σύνδεσμο και τους πατριώτες.

Αυτά τα ερωτήματα είναι, προς το παρόν, ανασταλτικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση της παραπάνω πρότασης.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.