Την 7η Φεβρουαρίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

 

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής

 

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

 

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 

1. Συζητήθηκε η Εκδήλωση κοπής πίτας που έγινε στις 13-1-1919.

2. Τέθηκε, εκ νέου, από τα μέλη του Δ.Σ., το θέμα δημιουργίας facebook του Συνδέσμου. Το θέμα έχει προταθεί κατ'επανάληψη από τα μέλη Δ.Σ. 
Συζητήθηκαν οι ονομασίες Σύνδεσμος Σερβαίων, Μιλιάνθη, Αρτοζήνος. Ο κ. Θ. Γ. Τρουπής και ο Ι. Κ. Μπόρας πρότειναν την ονομασία Μιλιάνθη.
Η γραμματέας του Δ.Σ. πρόκειται να υλοποιήσει την πρόταση αυτή σε συνεργασία με τον κ. Θ. Γ. Τρουπή.

Συζητήθηκαν, όμως,  διάφορα τεχνικά και νομικά θέματα, που μπορεί να προκύψουν μετά τη δημιουργία ενός τέτοιου facebook. 
Ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση και την ευθύνη των δημοσιεύσεων και ποιος θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση και την άμεση παρακολούθησή του, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και παρεξηγήσεις μέσα στον Σύνδεσμο και τους πατριώτες.

Αυτά τα ερωτήματα είναι, προς το παρόν, ανασταλτικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση της παραπάνω πρότασης.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.