7-2-2019 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

 

Την 7η Φεβρουαρίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

 

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής

 

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

 

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 

1. Συζητήθηκε η Εκδήλωση κοπής πίτας που έγινε στις 13-1-1919.

2. Τέθηκε, εκ νέου, από τα μέλη του Δ.Σ., το θέμα δημιουργίας facebook του Συνδέσμου. Το θέμα έχει προταθεί κατ'επανάληψη από τα μέλη Δ.Σ. 
Συζητήθηκαν οι ονομασίες Σύνδεσμος Σερβαίων, Μιλιάνθη, Αρτοζήνος. Ο κ. Θ. Γ. Τρουπής και ο Ι. Κ. Μπόρας πρότειναν την ονομασία Μιλιάνθη.
Η γραμματέας του Δ.Σ. πρόκειται να υλοποιήσει την πρόταση αυτή σε συνεργασία με τον κ. Θ. Γ. Τρουπή.

Συζητήθηκαν, όμως,  διάφορα τεχνικά και νομικά θέματα, που μπορεί να προκύψουν μετά τη δημιουργία ενός τέτοιου facebook. 
Ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση και την ευθύνη των δημοσιεύσεων και ποιος θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση και την άμεση παρακολούθησή του, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και παρεξηγήσεις μέσα στον Σύνδεσμο και τους πατριώτες.

Αυτά τα ερωτήματα είναι, προς το παρόν, ανασταλτικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση της παραπάνω πρότασης.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )