Την 7η Σεπτεμβρίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος
Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης, συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εφόσον η Γ.Σ. της 16ης -8-2019 αποφάσισε να διεξαχθούν εκλογές, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., η Εφορευτική Επιτροπή, που ορίστηκε μετά τη Γ.Σ., το απόγευμα της 16ης -8-2019, πρέπει να κάνει τις ενέργειες για τις εκλογές.

2) Ο πρόεδρος στη Γ.Σ. έκανε τον ταμιακό απολογισμό του παρελθόντος έτους, γιατί ο ταμίας, όπως ανακοινώθηκε, δεν ήταν παρών στη Γ.Σ., και αναφέρθηκε, επίσης, ότι το ταμείο είναι στη διάθεση του κάθε πατριώτη, για οποιονδήποτε έλεγχο.

Επισημαίνεται δε ότι όλα τα έσοδα και έξοδα είναι δημοσιευμένα στα εκάστοτε φύλλα της εφημερίδας του Συνδέσμου "Ο Αρτοζήνος".

3) Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., λοιπόν, το Ταμείο ελέγχθη, από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., και διαπιστώθηκε ότι όλα είναι σε απόλυτη τάξη. 

Υπογράφεται το "καλώς έχει" του Ταμείου από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. 

4) Το πρόγραμμα των εκλογών, για ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου, είναι στην αρμοδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής, τα ονόματα των οποίων ανακοινώθηκαν.

5) Η γραμματέας Ε. Κ. Μπόρα αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, Ι. Χρ. Μαραγκό, Κ. Κωνσταντόπουλο και Νίκο Στ. Σχίζα, για την ανακοίνωση των εκλογών και των υποψηφίων, στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, servou.gr, ώστε να έχουν γνώση εγκαίρως όλοι οι πατριώτες.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα αναλάβουν την ευθύνη των εκλογών, ενημερώνοντας για τις υποψηφιότητες, μέσα από την ιστοσελίδα.

6) Απεφασίσθη να γίνει έκδοση του επόμενου φύλλου της εφημερίδας "Ο Αρτοζήνος". Η έκδοση της εφημερίδας γίνεται 4 φορές ετησίως. 

7) Εκκρεμότητες

Βρύση στη Ράχη
Εκκρεμεί η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της Βρύσης στη Ράχη και η εξασφάλιση της δυνατότητας να τρέχει νερό από κάνουλα που να έχει τη δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει.
Για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και την αποπεράτωση της υδραυλικής εγκατάστασης στη βρύση, στο ταμείο του Συνδέσμου υπάρχει το χρηματικό ποσό των 234 Ευρώ, το οποίο έχει περισσέψει από τη δωρεά των 2000 Ευρώ της Χριστίνας Κ. Μπόρα, και έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. αναφέρθηκαν στο πόσο δύσκολο ήταν για τον Σύνδεσμο αυτό το έτος αλλά και το προηγούμενο, επίσης,  καθώς πολλοί πατριώτες μας έφυγαν από τη ζωή. Αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος που το Δ.Σ. αποφάσισε να μην κάνει εκδηλώσεις το Δεκαπενταύγουστο.
Ενας ακόμη λόγος ήταν το θέμα του Πνευματικού Κέντρου (όπως ονομάζεται μετά τη Νομιμοποίηση) που έκανε το Δ.Σ. να κρατά αποταμιευμένο το χρηματικό ποσό των 5000 Ευρώ, από το υπάρχον του ταμείου, για τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της Παραχώρησης του Π.Κ. από τον Δήμο Γορτυνίας στον Σύνδεσμο Σερβαίων.

9) Συζητήθηκε το θέμα των υποψηφιοτήτων των παλαιών μελών του Δ.Σ.
Ο ταμίας του Συνδέσμου, Ι. Στ. Βέργος, έκανε μια πρόταση μέσω της υπενθύμισης των λόγων του αείμνηστου προέδρου του Συνδέσμου, Ηλία Χειμώνα: 
«Οι πρωτοχορευτές χορεύουν μπροστά και μετά πάει ο καθένας πίσω, για να έρχονται νέοι μπροστά, και σέρνουν τον χορό χωρίς να εγκαταλείπουν».

 .

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων
η Γραμματέας,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.