Την 16η Μαίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος
Μέλος: Θ. Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής Θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω Αποφάσεις:

1. γραμματέας του Δ.Σ., Ε. Μπόρα, πρότεινε την παραίτησή της από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, λόγω ευθιξίας, μετά από παράληψη δημοσίευσης, στην εφημερίδα "Ο Αρτοζήνος", φωτογραφίας του Ευάγγελου Χειμώνα, υποψηφίου στις εκλογές.

2. παραίτηση της γραμματέως δεν έγινε αποδεκτή από τα μέλη του Δ.Σ.

3. Η Ελένη Μπόρα ανέφερε στο Δ.Σ. το πρόβλημα του Νίκου Γ. Λιατσόπουλου, όπως της ζήτησε ο ίδιος, διότι "έκλεισε το ρεύμα στο Π.Κ. και αλλοιώθηκαν τρόφιμα στον καταψύκτη".

4. Θα γίνει έκδοση του επόμενου φύλλου του Αρτοζήνου, φ. 214.

5. Συζητήθηκε πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. για το ενδεχόμενο διοργάνωσης εκδρομής, από Σέρβου προς την περιοχή της Κλιβοκάς, τον Αύγουστο στις 23-8-19, στα 9μερα της Παναγίας, ή πριν ή μετά της Παναγίας.

6. Μετά από συζήτηση, το Δ΄Σ. προέβη σε λήψη απόφασης δημοσίευσης αδημοσίευτου άρθρου του κ. Χρήστου Δημητρόπουλου σχετικά με την ιστοσελίδα.

7. Η γραμματέας ανέφερε το θέμα που έθεσε ο κ. Χρήστος Δημητρόπουλος όσον αφορά στη δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα, με υπογραφή του φωτογράφου πάνω στη φωτογραφία.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι η ανάρτηση και δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα με υπογραφή του φωτογράφου πάνω στη φωτογραφία έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, και δεν πρέπει να δημοσιεύονται.

8. Εγινε αναφορά από τον κ. Θ. Γ. Τρουπή ότι χάνονται φωτογραφίες στο cpanel της ιστοσελίδας servou.gr

Τέλος συνεδρίασης.

.

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας του Δ.Σ., Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.