16-5-2019 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Την 16η Μαίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος
Μέλος: Θ. Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής Θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω Αποφάσεις:

1. γραμματέας του Δ.Σ., Ε. Μπόρα, πρότεινε την παραίτησή της από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, λόγω ευθιξίας, μετά από παράληψη δημοσίευσης, στην εφημερίδα "Ο Αρτοζήνος", φωτογραφίας του Ευάγγελου Χειμώνα, υποψηφίου στις εκλογές.

2. παραίτηση της γραμματέως δεν έγινε αποδεκτή από τα μέλη του Δ.Σ.

3. Η Ελένη Μπόρα ανέφερε στο Δ.Σ. το πρόβλημα του Νίκου Γ. Λιατσόπουλου, όπως της ζήτησε ο ίδιος, διότι "έκλεισε το ρεύμα στο Π.Κ. και αλλοιώθηκαν τρόφιμα στον καταψύκτη".

4. Θα γίνει έκδοση του επόμενου φύλλου του Αρτοζήνου, φ. 214.

5. Συζητήθηκε πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. για το ενδεχόμενο διοργάνωσης εκδρομής, από Σέρβου προς την περιοχή της Κλιβοκάς, τον Αύγουστο στις 23-8-19, στα 9μερα της Παναγίας, ή πριν ή μετά της Παναγίας.

6. Μετά από συζήτηση, το Δ΄Σ. προέβη σε λήψη απόφασης δημοσίευσης αδημοσίευτου άρθρου του κ. Χρήστου Δημητρόπουλου σχετικά με την ιστοσελίδα.

7. Η γραμματέας ανέφερε το θέμα που έθεσε ο κ. Χρήστος Δημητρόπουλος όσον αφορά στη δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα, με υπογραφή του φωτογράφου πάνω στη φωτογραφία.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι η ανάρτηση και δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα με υπογραφή του φωτογράφου πάνω στη φωτογραφία έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, και δεν πρέπει να δημοσιεύονται.

8. Εγινε αναφορά από τον κ. Θ. Γ. Τρουπή ότι χάνονται φωτογραφίες στο cpanel της ιστοσελίδας servou.gr

Τέλος συνεδρίασης.

.

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας του Δ.Σ., Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.