Στις 22 Ιουνίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής Θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω Αποφάσεις:

1) Απεφασίσθη να γίνει Ανάρτηση Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα ότι, στις 4.00, στην ΕΡΤ1, στις ...., θα γίνει Συνέντευξη του Κ. Ι. Μπόρα από το πρακτορείο Ρόιτερς, στη Γκτρίνια Πολωνίας.

2) Θα γίνει έκδοση επόμενου φύλλου του Αρτοζήνου.

3) Το επόμενο φύλλο του Αρτοζήνου, 214, θα είναι Αφιέρωμα στην ιατρό ευρωβουλευτή κα Χρυσούλα Ν. Ζαχαροπούλου.

4) Απεφασίσθη ομόφωνα ότι τις 16-8-19, στο Π.Κ. Σέρβου, θα γίνει Εκδήλωση Βράβευσης της Χρ. Ζαχαροπούλου, με απονομή τιμητικής πλακέτας.
Την ίδια μέρα θα γίνει η Γ.Σ. του Συνδέσμου.

5) Στη Γ.Σ. να γίνει ανανέωση του Δ.Σ.

6) Συζητήθηκε ότι πρέπει να προωθηθεί το θέμα Τοποθέτησης Καμερών Ασφαλείας στου Σέρβου.

7) Προτάθηκε από τον πρόεδρο η δημοσίευση Αρθρου για τα Φυτά.

8) Απεφασίσθη η Δημοσίευση Αρθρου του κ. Χρ. Δημητρόπουλου, στην εφημερίδα "Ο Αρτοζήνος".

9) Προτάθηκε, επίσης, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. να γίνει Δημοσίευση Αρθρου Γαυράδων / Νομίσματα, στην εφημερίδα.

Τέλος συνεδρίασης.

 .

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.