Στις 22 Ιουνίου 2019, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής Θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω Αποφάσεις:

1) Απεφασίσθη να γίνει Ανάρτηση Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα ότι, στις 4.00, στην ΕΡΤ1, στις ...., θα γίνει Συνέντευξη του Κ. Ι. Μπόρα από το πρακτορείο Ρόιτερς, στη Γκτρίνια Πολωνίας.

2) Θα γίνει έκδοση επόμενου φύλλου του Αρτοζήνου.

3) Το επόμενο φύλλο του Αρτοζήνου, 214, θα είναι Αφιέρωμα στην ιατρό ευρωβουλευτή κα Χρυσούλα Ν. Ζαχαροπούλου.

4) Απεφασίσθη ομόφωνα ότι τις 16-8-19, στο Π.Κ. Σέρβου, θα γίνει Εκδήλωση Βράβευσης της Χρ. Ζαχαροπούλου, με απονομή τιμητικής πλακέτας.
Την ίδια μέρα θα γίνει η Γ.Σ. του Συνδέσμου.

5) Στη Γ.Σ. να γίνει ανανέωση του Δ.Σ.

6) Συζητήθηκε ότι πρέπει να προωθηθεί το θέμα Τοποθέτησης Καμερών Ασφαλείας στου Σέρβου.

7) Προτάθηκε από τον πρόεδρο η δημοσίευση Αρθρου για τα Φυτά.

8) Απεφασίσθη η Δημοσίευση Αρθρου του κ. Χρ. Δημητρόπουλου, στην εφημερίδα "Ο Αρτοζήνος".

9) Προτάθηκε, επίσης, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. να γίνει Δημοσίευση Αρθρου Γαυράδων / Νομίσματα, στην εφημερίδα.

Τέλος συνεδρίασης.

 .

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.