Την 1η Οκτώβρη 2018, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος
Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εσυζητήθη το θέμα των Ονομάτων Πεσόντων στο Ηρώο.

2. Απεφασίσθη να γραφεί Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ι. Γιαννόπουλο, για το Π.Κ. Σέρβου.
(Με βάση τη συνημμένη στην παρούσα την (τάδε ... ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας, το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε στον δήμαρχο Ι. Γιαννόπουλο να υπογράψει τη Σύμβαση για το Π. Κ. για 99 χρόνια.
Η Γ. Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων «η Κοίμηση της Θεοτόκου», της 14ης -8- 2018, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συνδέσμου να σας καλέσει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει με ενέργειες του αντιπροέδρου, Ι. Ν. Βέργου, συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα.
Επίσης, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συνδέσμου να σας υπενθυμίσει ότι στο Ηρώο της τοπικής κοινότητας Σέρβου δεν αναγράφονται ονόματα πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες, όπως ο νόμος ορίζει.
Παρακαλούμε, για τις υμέτερες ενέργειες.
Με την απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου αναλαμβάνουμε συνδρομή στην εκτέλεση του έργου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει εξουσιοδοτήσει τον αντιπρόεδρο, Ι. Ν. Βέργο, για ό,τι χρειάζεται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω της ολοκλήρωσης της απόφασης του 2004, για την τελική υπογραφή.)

3. Στις 14 Οκτώβρη λήγει η προθεσμία για τα αυθαίρετα.
Ι. Ν. Βέργος: Ζήτησε από τον δήμαρχο Ι. Γιαννόπουλο να γίνει διόρθωση του ονόματος. Στην Απόφασητο όνομα είναι (Πολιτιστικό) και στην Αδεια είναι (Αποθήκη).
Ο κ. Θ. Τρουπής αναφέρθηκε στη Διαύγεια όπου βγαίνουν κτίρια για δημοπρασίες.

4. Το Κύριο άρθρο του Αρτοζήνου φ. 211 θα είναι "Οι Πυρκαγιές".

5. Ο συμπατριώτης μας Αγγελος Ι. Βέργος προήχθη σε Αντισμήναρχο. Οπως για όλες τις επιτυχίες των πατριωτών θα δημοσιευθεί άρθρο στην εφημερίδα και ιστοσελίδα για τον Αγγελο.

6. Ο κ. Τρουπής είπε ότι η ιστοσελίδα servou.gr: έχει θέμα αλλαγής εταιρείας.

7. Το Δ.Σ. αποφάσισε παραμονή των ιδίων προσώπων στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

8. Απεφασίσθη Επέκταση των Θεμάτων των άρθρων, στην ιστοσελίδα, όπως έγινε και στην εφημερίδα.

9. Συζητήθηκε το θέμα δημιουργίας facebook του Συνδέσμου. 

10. Ο κ. Χρ. Δημητρόπουλος  επιμένει ότι στην ιστοσελίδα οι διαχειριστές κάνουν και κάποια λάθη στις αναρτήσεις άρθρων: Θα γίνει διαβεβαίωση στον κ. Δημητρόπουλο ότι οι διαχειριστές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους όποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων και προβαίνουν σε διορθώσεις.

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.