17-12-2018 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Την 17η Δεκεμβρίου 2018, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Θοδωρής Γ. Τρουπής
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Κοπή της Πίτας: Θα γίνει Εκδήλωση στην Πανγορτυνιακή αίθουσα, Πειραιώς 1, στις 13-1-19 και ώρα 10.00. Θα γίνει ενημέρωση των πατριωτών μέσω της ιστοσελίδας, facebook, με τηλεφωνήματα. Θα γίνει παραγγελία η πίτα, θα γίνει προμήθεια ποτών, κλπ με τη φροντίδα του προέδρου και του κ. Κώστα Σχίζα.
Θα γίνει πρόσκληση - 
email στους: δήμαρχο Ιλίου, δήμαρχο Γορτυνίας κ. Ι. Γιαννόπουλο, κ. Ι. Ρουσιά πρόεδρο τ.κ., κ. Ι. Παναγόπουλο, και κυρία Μ. Διαμαντοπούλου-Τρουπή.

2. Βραβεία: Θα γίνει εκτύπωση νέων βραβείων και αναγραφή ονομάτων μαθητών από την γραμματέα του Δ.Σ.
Θα γίνει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
servou.gr για δήλωση συμμετοχής μαθητών και παραλαβή βραβείου από κάθε μαθητή.
Θα υπάρχει Δώρο έκπληξη (ένα χρηματικό ποσό) για τους παρευρισκόμενους μαθητές από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ι. Κ. Μπόρα.

3. Ο Ι. Ν Βέργος ενημέρωσε το Δ.Σ για την επικοινωνία του με τον δήμαρχο κ. Ι. Γιαννόπουλο, σχετικά με το θέμα της νομιμοποίησης του αυθαιρέτου στο Π.Κ. Σέρβου.

4.Τα μέλη έλαβαν φόρμες όπου θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για να είναι στη διάθεση της τράπεζας.

5.Ι. Ο Ν. Βέργος έθεσε το θέμα της ελλιπούς ενημέρωσης στην εφ. Αρτοζήνος για τη Γ. Σ της 14ης -8-2018. Δήλωσε την απαίτησή του να ανακοινωθούν στην εφημερίδα τα πρακτικά της Γ.Σ. αναλυτικά.

6. Θα δημοσιευθεί άρθρο για το Κτηματολόγιο και τις προθεσμίες (17 / 12 2019 έως 17 / 3 2019) υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

7. Η Ελένη Μπόρα μετέφερε στο Δ.Σ πρόταση του πατριώτη Χρήστου Δημητρόπουλου: «Να γίνει αναστήλωση της Βρύσης του Λεύκου, επανακατασκευή της πέτρινης βρύσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου». Αυτή η πρόταση θα αποτελέσει θέμα του επόμενου Δ.Σ.

8. Επανήλθε στο Δ.Σ. το θέμα της επιστολής του κ. Χρήστου Δημητρόπουλου και απεφασίσθη να δημοσιευθεί η επιστολή αυτή.

.

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η Γραμματέας, Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.