sfragida

Την 11η-9-2022, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων συνήλθε εις συνεδρίαση.

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία, με τη συμμετοχή των κάτωθι μελών του Δ.Σ.:

Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Στ. Σχίζας
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Νάσια Β. Μπόρα
Γρηγόρης Τσίκος

Θέματα συζήτησης του Δ.Σ.:

Θέμα 1ον
Εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Συνδέσμου
Συζητήθηκε από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. η ιδέα διοργάνωσης εκδήλωσης  για τα 100 χρόνια ζωής και δράσης του Συνδέσμου.
Με 3 ψήφους υπέρ (Νεκτάριος, Ελένη, Νάσια) και 3 κατά (Κώστας, Γρηγόρης, Γιώργος), η ιδέα αποσιωπήθηκε, προς το παρόν.

Θέμα 2ον
Χοροεσπερίδα
Ομόφωνα αποφασίστηκε από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. η διοργάνωση χοροεσπερίδας. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να κλειστεί αίθουσα για την εκδήλωση και να εκδοθούν προσκλήσεις.

Θέμα 3ον
Ημερολόγια
Ομόφωνα, επίσης, αποφασίστηκε η έκδοση ημερολογίου 2023, αφιερωμένο στα 100 χρόνια ζωής και δράσης του Συνδέσμου Απανταχού Σερβαίων.

Θέμα 4ον
Τραπεζοκαθίσματα
Το Δ.Σ. θα προχωρήσει στην αγορά τραπεζοκαθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου στη Ράχη στου Σερβου, όπως είχε αποφασιστεί από το προηγούμενο Δ.Σ. αλλά ανακόπηκε η πραγματοποίηση αυτής της απόφασης λόγω της πανδημίας του κορονοιού.

Θέμα 5ον
Αντικείμενα του Πνευματικού Κέντρου Σέρβου

Τα τραπεζοκαθίσματα και τα αντικείμενα του Πνευματικού Κέντρου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και δεν θα δανείζονται σε κανέναν άλλον.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία: 4 υπέρ (Νεκτάριος, Ελένη, Κώστας, Γρηγόρης) και 2 κατά (Γιώργος Γεωργακόπουλος, Νάσια).

Θέμα 6ον
Παραπομπή άρθρων στο Δ.Σ., από την Ε.Δ. ιστοσελίδας servou.gr (άρθρων σχετικών με την ονοματοδόσία κοινοτικής οδού Θάνου Μπόρα).

Παρουσίαση του θέματος στο Δ.Σ., από τη γραμματέα του Δ.Σ. Ελένη Κ. Μπόρα

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων δεν προσκλήθηκε και δεν συμμετείχε στην εκδήλωση ονοματοδοσίας κοινοτικής οδού Θάνου Μπόρα που διοργανώθηκε από τον Δήμο Γορτυνίας, στην κοινότητα Σέρβου, την 14η-8-2022.

Στις 5-8-2022, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα servou.gr αφίσα για την ονοματοδοσία.

Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον κανονισμό της ιστοσελίδας, η ανάρτηση ενός άρθρου στην ιστοσελίδα γίνεται μετά από έγκριση της Ε.Δ. της ιστοσελίδας, αφού έχει πρώτα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος -μορφολογικά- αν δηλαδή το άρθρο φαίνεται καλά σε οθόνη κινητού, ορθογραφικά και συντακτικά, και κυρίως πληροφοριακά αν είναι ορθό, αξιόπιστο και μη προσβλητικό.

Στις 13-8-2022, την παραμονή της εκδήλωσης ονοματοδοσίας, εγώ η Ελένη Κ. Μπόρα, πρόεδρος της Ε.Δ. της ιστοσελίδας, έσπευσα, κατεπειγόντως, να αναρτήσω στην ιστοσελίδα άρθρο, με τίτλο Ονοματοδοσία κοινοτικής οδού στου Σέρβου - Θάνος Μπόρας”, το οποίο είχε ήδη αναρτηθεί από την κα Νάσια Β. Μπόρα στο fb του Συνδέσμου. 
Παρέκαμψα την όλη διαδικασία έγκρισης του άρθρου από την Ε.Δ., με δική μου ευθύνη, με καλή τη πίστη και χωρίς καμία άλλη πρόθεση, για να μην κρίνεται η Ε.Δ. για ολιγωρία στην ανάρτηση άρθρων για την εκδήλωση ονοματοδοσίας. 
Ως εκ τούτου, μετά την πρωτοβουλία μου ανάρτησης του άρθρου χωρίς έγκριση από την Ε.Δ. εκφράστηκαν διάφορες διαφωνίες από πατριώτες καθώς το άρθρο κρίθηκε ως "ανακριβές". 

Στις 29-8-2022, έλαβα άρθρο από τον κ. Γεώργιο Δ. Βέργο με τίτλο "Εκδήλωση του δήμου Ηραίας στο χωριό μας. Προς τιμή του αείμνηστου Θάνου Μπόρα".
Στις 2-9-2022 έλαβα νέο άρθρο της κας Νάσιας Β. Μπόρα, σχετικά με την εκδήλωση ονοματοδοσίας, με τίτλο "Τελετή ονοματοδοσίας δημοτικής οδού εις μνήμην Αθανασίου Μπόρα".

Τα άρθρα αυτά ετέθησαν στην Ε.Δ. της ιστοσελίδας προς έγκριση, αλλά η Ε.Δ. της ιστοσελίδας τα παρέπεμψε στο Δ.Σ. προς έγκριση.

 

Απόφαση της Ε.Δ. της ιστοσελίδας

Η Ε.Δ. της ιστοσελίδας, παραπέμπει στο Δ.Σ. τα ανωτέρω άρθρα προς έγκριση, όχι διότι η ίδια η Ε.Δ. τα αμφισβητεί, αλλά λόγω μη τεκμηρίωσης της “χρηματοδότησης”, “δωρεάς” ή "δανεισμού του δήμου" από τον αείμνηστο Θάνο Μπόρα προς τον τότε Δήμο Ηραίας, για την πραγμάτωση μέρους του έργου, όπως είναι απαραίτητο για την καταγραφή αυτής της “χρηματοδότησης”, “δωρεάς” ή "δανεισμού.

Η  Ε.Δ. δεν εγκρίνει τη δημοσίευση των ανωτέρω άρθρων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον παραμένουν ακάλυπτες οι παραγράφοι των συγκεκριμένων άρθρων που αναφέρονται στο ότι ο αείμνηστος Θάνος Μπόρας, τέως Αντιδήμαρχος Δήμου Ηραίας, έκανε:
 Ανάπλαση δρόμου από το Χωριό έως του Σουληνάρι (διαπλάτυνση, μαντροτοίχηση) και με δικιά του χρηματοδότηση”, όπως αναγράφεται στο άρθρο της κας Νάσιας Μπόρα,  
ή ότι "Με τις ενέργειες του Θάνου ολοκληρώθηκε και όχι μόνο αυτό αλλά όταν τελείωνε δεν έφτασαν τα χρήματα και ο Θάνος δάνεισε το δήμο για να τελειώσει πράγμα που δεν πήρε ποτέ τα δανεικά." -τον Δήμο Ηραίας- όπως αναφέρεται στο άρθρο του κ. Γ.Δ.Βέργου.

 

Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ., έγινε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ. και της κας Νάσιας Μπόρα, όσον αφορά:
α) στη δημοσίευση των άρθρων για την ονοματοδοσία
β) στον κανονισμό της ιστοσελίδας που εφαρμόζεται στην ανάρτηση των άρθρων και
γ) στην αναγκαιότητα να συνοδεύοναι οι κάθε είδους "προσφορές" πατριωτών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα ή δημοσιεύονται στην εφημερίδα του Συνδέσμου, με γραπτές αποδείξεις και όχι "δια λόγου ή από μνήμης", (όπως αναφέρθηκε από μέλη του Δ.Σ.), διότι τα γραπτά μένουν και είναι θέμα δικαιοσύνης μεταξύ των πατριωτών.

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. -ομόφωνα- αποφάσισαν την αναστολή ανάρτησης των ανωτέρω άρθρων που αφορούν στην τιμητική εκδήλωση ονοματοδοσίας και τα οποία παραπέμφθησαν από την Ε.Δ. της ιστοσελίδας να εγκριθούν από το Δ.Σ., χωρίς να αμφισβητούν την όποια "προσφορά" του αείμνηστου Θάνου Μπόρα. 
Ο Σύνδεσμος τίμησε δεόντως τον πατριώτη τέως Αντιδήμαρχο Ηραίας όταν έφυγε από τη ζωή, με εκδήλωση που έλαβε μέρος στο Πνευματικό Κέντρο Σέρβου και αφιερώνοντας το φ.189 της εφημερίδας Ο Αρτοζήνος "Στη μνήμη του Θάνου Ι. Μπόρα". Στο φ.191 δημοσιεύτηκε άρθρο "ΘΑΝΟΣ Ι.ΜΠΟΡΑΣ Μια σύντομη αναδρομή στη ζωή του 1939- 2013".

Η ανάρτηση των άρθρων, τα οποία παραπέμθησαν από την Ε.Δ. της ιστοσελίδας στο Δ.Σ. του Συνδέσμου προς έγκριση, μπορεί να γίνει εφόσον τεκμηριωθούν με αποδείξεις από τον Δήμο (τότε Ηραίας - τώρα Γορτυνίας), που να επιβεβαιώνουν τη “χρηματοδότηση" ή "δανεισμό" του αείμνηστου Θάνου Μπόρα προς τον τότε Δήμο Ηραίας, όπως αναφέρεται στα άρθρα της κας Νάσιας Μπόρα και του κ. Γ.Δ.Βέργου αντίστοιχα. 

 

Σήμερα, λοιπόν, την 11η-9-2022, στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ., η κα Νάσια Β. Μπόρα, διαβεβαίωσε το Δ.Σ. και ανέλαβε να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες αμφιλεγόμενες παραγράφους στα προαναφερθέντα άρθρα.

 

Επιστολή του τέως Δημάρχου Ηραίας κ. Σταύρου Χριστόπουλου

Την 15η-9-2022, η γραματέας του Δ.Σ. αυτοπροσώπως παρέλαβα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου την κάτωθι επιστολή από την κα Νάσια Β. Μπόρα, ως αποδεικτικό στοιχείο για το ανωτέρω θέμα.
Η επιστολή φέρει την υπογραφή του τέως Δημάρχου Ηραίας κ. Σταύρου Χριστόπουλου.
Η επιστολή αναρτάται ύστερα από την κατά την 11η-9-2022 απόφαση του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί η δημοσίευση αποδεικτικών στοιχείων που θα προσαχθούν στο Δ.Σ.
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. η κάτωθι βεβαίωση θα συνοδεύει τα άρθρα της ονοματοδοσίας.

xristopoylos

Ανάρτηση με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος 
Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος
Κώστας Στ. Σχίζας

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Ελένη Κ. Μπόρα,
Η Γραμματέας του Δ.Σ.
του Συνδέσμου των Απανταχού Σερβαίων Αρκαδίας
"Η Κοίμηση της Θεοτόκου"

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.