Ο πατριώτης Θωμάς Κούτρας, γαμπρός του Ν. Θ. Σχίζα, παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ, για προσωπκούς λόγους. Κατόπιν τούτου και εντός του πλαισίου των αποφάσεων της  Γ/Σ της 16-08-2015 για την συγκρότηση ΔΣ προς αποφυγή διάλυσης του Συνδέσμου, τα υπόλοιπα μέλη παρακάλεσαν τον πατρώτη Κώστα Ν. Δάρα να προσέλθη στο ΔΣ. Πράγματι ο Κώστας, ως παλαιό μέλος του προ-προηγούμενυ ΔΣ, απεδέχθη την πρόσκληση και έτσι το Συμβούλιο έγινε ξανά 9μελές.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )