Ενημέρωση αναγνωστών της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας μας «Ο ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ»

Οι επισκέπτες και φίλοι της ιστοσελίδας, servou.gr, έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης όλων των φύλλων της εφημερίδας "ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ"μετά την ψηφιοποίησή των, από το πρώτο φύλλο το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1976, μέχρι και το τελευταίο που έχει εκδοθεί.

Η ηλεκτρονική έκδοση είναι διαθέσιμη, στο άρθρο με τίτλο, «Ηλεκτρονική έκδοση Αρτοζήνου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.servou.gr/syndesmos/hlekekdartoz

 

(ΘΓΤ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )