Προς απάντηση στην κατωτέρω επιστολή του κ. Χρήστου Δημητρόπουλου.

Η απόφαση της ΕΔ της ιστοσελίδας, η οποία αναφέρεται στην κατωτέρω επιστολή του κ. Χρήστου Δημητρόπουλου, δεν ισχύει πλέον, με απόφαση του Δ.Σ. της 20ης-11-2018 και επανεξέταση αυτής της απόφασης από το Δ.Σ. της 9-2-2020.

Για το Δ.Σ του Συνδέσμου,
η γραμματέας του Δ.Σ. και πρόεδρος της ΕΔ της ιστοσελίδας,
Ελένη Κ. Μπόρα
25-2-2020

 

ΠΡΟΣ: 1. Επιτροπή Διαχείρισης της ιστοσελίδας Servou.gr
            2. Δ.Σ Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας

Στην Ιστοσελίδα Servοu.gr έχουν δημοσιευτεί
και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ιστοσελίδας και ένα άρθρο πιου έχει ως τίτλο Τρόπος λειτουργίας Ιστοσελίδας servou.gr. Απόφαση επιτροπής.

Στο κείμενο αυτής της απόφασης έχουν γραφτεί κάποιες παράγραφοι που αναφέρονται σε άρθρα του Κανονισμού που κάνουν διάφορες προσθήκες ή τα τροποποιούν.

Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες παραγράφους της απόφασης αυτής:

Άρθρο 3/Γ: Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχείρισης):
«... Όποιο από τα μέλη της επιτροπής έχει άρθρο-θέμα προς ανάρτηση (είτε είναι ο ίδιος αρθρογράφος-δημιουργός, είτε έχει περιέλθει σε αυτόν από άλλο αρθρογράφο-δημιουργό) θα το στέλνει στα άλλα μέλη της επιτροπής, με e-mail, διατυπώνοντας πρώτα ο ίδιος τη δική του θέση. Επίσης θα στέλνει και τυχόν φωτογραφίες που έχει προς ανάρτηση (εάν όλα τα μέλη της επιτροπής μπορούν να μπουν στα "δοκιμαστικά", μπορεί το άρθρο -αντίγραφο- να αναρτάται εκεί προς μελέτη και να μην στέλνεται στα προσωπικά e-mails, οφείλει όμως αυτός που το ανάρτησε να ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη της επιτροπής)...»
2.β. Προσθήκη στο πιο πάνω άρθρο του κανονισμού:
Όποιο άρθρο τοποθετείται στα δοκιμαστικά, δεν πρέπει να είναι επισκέψιμο από τα μέλη της ιστοσελίδας, πριν την οριστική του ανάρτηση στην κανονική του κατηγορία. Ο τρόπος θα συζητηθεί και θα εφαρμοστεί από τους 3 superusers.

3.β. Για να αναρτηθεί ένα άρθρο πρέπει να συγκεντρώνει 3 ΟΚ, από τα 5 μέλη της επιτροπής. Με 2 ΟΚ (αν δηλαδή λείπει μια απάντηση), αναρτάται, αν στις θετικές ψήφους είναι και αυτή της προέδρου. Διαφορετικά, το άρθρο θα προωθείται στο Δ.Σ., να λάβει αυτό την τελική απόφαση, αν δηλαδή αναρτηθεί με ευθύνη του ΔΣ ή απορριφτεί οριστικά. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, θα προωθούνται και τα άρθρα με 1 ή καμία θετική ψήφο.

Ο Κανονισμός της Ιστοσελίδας λέει ότι για να γίνει δημοσίευση άρθρων στην ιστοσελίδα απαιτείται ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
και η Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης το πηγαίνει στο ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ αφού λέει ότι

3.β. Για να αναρτηθεί ένα άρθρο πρέπει να συγκεντρώνει 3 ΟΚ, από τα 5 μέλη της επιτροπής. Με 2 ΟΚ (αν δηλαδή λείπει μια απάντηση), αναρτάται, αν στις θετικές ψήφους είναι και αυτή της προέδρου. Διαφορετικά, το άρθρο θα προωθείται στο Δ.Σ., να λάβει αυτό την τελική απόφαση, αν δηλαδή αναρτηθεί με ευθύνη του ΔΣ ή απορριφτεί οριστικά. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, θα προωθούνται και τα άρθρα με 1 ή καμία θετική ψήφο.

Ο Κανονισμός της Ιστοσελίδας απαιτεί την ΟΜΟΦΩΝΙΑ των μελών της ΕΔΙ.
Η απόφαση της ΕΔΙ το πηγαίνει στο ΠΛΕΙOΨΗΦΙΚΟ (3 ΟΚ στα 5).

Η Επιτροπή Διαχείρισης της Ιστοσελίδας δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να λαμβάνει αποφάσεις που αλλάζουν το θεσμοθετημένο Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που έχει εγκρίνει τον Κανονισμό είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο που μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Ιστοσελίδας.

To Δ.Σ του Συνδέσμου έχει λάβει εξουσιοδότηση να κάνει κάποιες αλλαγές στον Κανονισμό όχι στο σύνολό του αλλά για συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο τελευταίο άρθρο του Κανονισμού.

Παρακαλούμε για τα καθ᾽ υμάς.

Αθήνα 27-5-2018

 

Χρήστος Δημητρόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το ΔΣ, σε συνέχεια αυτής της επιστολής, επαναξέτασε την περίπτωση την 20/11/18  και ακύρωσε  τις σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε τον κ Χρήστο Δημητρόπουλο για τις χρήσιμες επισημάνεις του. Σημειωτέον ότι όλα τα άρθρα μέχρι σήμερα αναρτώνται με ομοφωνία, σύμφωνα με τον κανονισμό.

(ΙΣΒ)

 

 

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.