9-5-2009.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

td_kalos_poimin_314
"Ο καλός Ποιμήν". Ψηφιδωτό Τάκη Δημητρόπουλου.

Η ιστοσελίδα μας, Servou.gr στα πλαίσια της επιθυμίας του Δ.Σ του Συνδέσμου για την προβολή και διάσωση του πολιτισμού του χωριού μας, έχει θέσει ως στόχο να αναζητήσει και να δημοσιεύσει φωτογραφίες έργων συμπατριωτών μας που έχουν ασχοληθεί, έστω και για λίγο χρονικό διάστημα, με τη Λαϊκή Τέχνη.

Θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε δείγματα έργων όλων των Σερβαίων Καλλιτεχνών. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πατριώτες να μας ενημερώσουν για οποιοδήποτε έργο έχουν στη διάθεσή τους, δικό τους ή κάποιου συγγενή ή φίλου τους, για να συνεργαστούμε προκειμένου να το φωτογραφήσουμε και να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα.

Κάνουμε την αρχή με άρθρο που έχει τίτλο "Σερβαίοι Λαϊκοί Καλλιτέχνες". Βρίσκεται στην Ενότητα: Λαογραφία-Παράδοση, Κατηγορία: Λαϊκή Τέχνη.

Επισκεφθείτε το άρθρο

Σερβαίοι Λαϊκοί Kαλλιτέχνες


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.