Χ. Αθ. Μαραγκού, υποστρατήγου ε.α.

Ο Κοιμητηριακός Ναός του Αγίου Θεοδώρου κατασκευάστηκε το 1931, από τον πατριώτη Παναγιώτη Τσαντίλη

Agioi_Ueodoroi
Ο Ι. Ναός των Αγίων Θεοδώρων
και το κοιμητήριο του χωριού.

 

Υπάρχουν περισσότεροι από 25 Άγιοι στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία με το όνομα Θεόδωρος. Ο Ναός όμως αυτός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα ο οποίος έδρασε στα χρόνια των Αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξιμίνου ( 286 - 305 μ.Χ. και 307 - 313 μ.Χ.).

Ονομάσθηκε Τήρων επειδή είχε καταταγεί στο σώμα νεοσυλλέκτων της ρωμαϊκής λεγεώνας. Είναι μάρτυρας της ορθοδόξου Εκκλησίας.

Λέγεται ότι ο αυτοκράτορας Ιουλιανός για να εμποδίσει τους χριστιανούς να νηστέψουν, κάλεσε τον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης και του είπε να αποσύρει από την αγορά όλα τα νηστίσιμα τρόφιμα. Τότε ο Θεόδωρος εμφανίστηκε μπροστά στον Ευδόξιο, ( 360 - 370 μ.Χ. ) και του είπε

«Σύναξε το ποίμνιο του Χριστού και δώσε εντολή κανένας Χριστιανός να μην αγοράσει τρόφιμα της αγοράς και αναπλήρωσε τις ελλείψεις χορηγώντας κόλλυβα».

Έτσι όλη την εβδομάδα έφαγαν κόλλυβα. Από τότε μέχρι σήμερα εορτάζεται την 17η Φεβρουαρίου η Κοίμηση του Αγίου και το Α΄ Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το «δια κολλύβων θαύμα».

Ag_theod_teblo_com[1]

Απολυτίκιον :

"Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα ! Εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος αναπαύσεως ο άγιος μάρτυς Θόδωρος ηγάλλετο, πυρί γαρ ολοκαυτωθείς, ως άρτος ηδύς τη Τριάδι προσήνεκται. Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών". ( ήχος α΄, ).

Το ιστορικό του Ναού είναι σημαντικό και μεγάλου ενδιαφέροντος, γιατί τα περισσότερα υλικά κατασκευής προέρχονται από τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου οποίος κατεδαφίστηκε το 1930 για να αναγερθεί στη θέση του ο σημερινός μεγαλοπρεπής Ενοριακός Ναός.

Εντύπωση προκαλεί το υπέρθυρο της βόρειας εισόδου και κυρίως οι τέσσερες ειδικά επεξεργασμένες πέτρες που βρίσκονται πάνω από το ενιαίο πρέκι. Λαξευμένες, κάθετα κατά την διαγώνιο τετραγώνου διαμορφώνουν τρείς λωρίδες διαφορετικού πάχους, φαίνεται ότι προέρχονται από το θύρωμα της εισόδου του παλιού ναού και επιβεβαιώνουν την καλλιτεχνική μορφή του.

Nektotafio_apo_makria
Θέα του Ι. Ναού και του κοιμητηρίου απο το χωριό (Ράχη).

 

Πολλές πελεκητές πέτρες άσπρες, μπλέ, μαύρες που βρίσκονται στις γωνίες και στα παράθυρα του ναού, πρέπει να προέρχονται από το καμπαναριό και από άλλα επίμαχα σημεία του βυζαντινού κομψοτεχνήματος.

Οι διαφορετικού μεγέθους και χρώματος πλάκες του δαπέδου φανερώνουν ότι στο παλιό Ναό διαμόρφωναν κάποιο περίτεχνο σχήμα το οποίο ήταν αδύνατο να αντιγραφεί.

Από το εμβαδόν της πλακόστρωσης συμπεραίνεται και το μέγεθος του παλιού Ναού που όπως φαίνεται πρέπει να ήταν μεγαλύτερος του ναού του Αγίου Θεοδώρου. Όλες οι εικόνες του Τέμπλου, που φαίνονται στην φωτογραφία,προέρχονται από τον ιστορικό Ναό, όπως διαπιστώνεται από τις αναγραφόμενες αφιερώσεις, δαπάνες, κατασκευές.

Όλα τα παραπάνω υλικά-στοιχεία με μια πρόχειρη ανάλυση συνθέτουν το κτήριο προέλευσης, ιστορικά και χρονολογικά. Αν λάβουμε υπ' όψη και τις περιγραφές των μεγαλυτέρων συμπεραίνουμε ότι ο παλιός Ναός ήταν ένα κομψοτέχνημα μιας τρουλλαίας Βασιλικής με μικρό καμπαναριό πάνω της δυτικής εισόδου.

Από τα χρόνια του Δεσποτάτου του Μιστρά άντεξε για εξακόσια χρόνια, και κατά παράδοξο τρόπο δεν είχε την τύχη των άλλων ναών του χωριού.

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )