Μικρός Ναός αρκετά επιμελημένος, στο θύρωμα της εισόδου, στο δάπεδο, στις αναλογίες, στην εν γένει εμφάνιση δημιουργεί πολλά ερωτήματα ως προς τον χρόνο κατασκευής του.

Εκ πρώτης όψεως, δεν υπάρχουν, η τουλάχιστον δεν φαίνονται εντοιχισμένα υλικά που να προέρχονται από παλαιότερο κτίσμα και τίποτα δεν φανερώνει ότι σ' αυτή την θέση υπήρχε άλλος Ναός.

Agia_parask_600Βέβαια στην περιοχή υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία, ενδεικτικά της ανθρώπινης παρουσίας, τα οποία αποδεικνύουν ότι κατοικείτο από αρχαιοτάτων χρόνων.

Παρακολουθώντας όμως το παράθυρο του ιερού όλα ανατρέπονται. Το παράθυρο, η νοτιοανατολική γωνία, και η βάση του τοίχου άλλα επιβεβαιώνουν. Κατ' αρχήν το παράθυρο έχει κανονικά το περίγραμμα πόρτας, της οποίας το κάτω μέρος η ποδιά έχει κτισθεί αργότερα. Αρχικά το ιερό είχε πόρτα που επικοινωνούσε με τον δρόμο, ο οποίος πρέπει να βρίσκονταν τουλάχιστον δύο μέτρα ψηλότερα από ότι είναι σήμερα.

Η γωνία του Ναού στηρίζεται επί του ενιαίου τοίχου Ναού και βρύσης, που σημαίνει ότι και τα δύο κτίσματα χτίστηκαν ταυτόχρονα, το έτος 1871, όπως αναγράφεται στην επιγραφή του πρωτοκτήτορα Σχίζα. Στο κάτω μέρος του τοίχου, στη βάση υπάρχει ένα τμήμα παλαιοτέρων θεμελίων, με μεγάλες σχετικά πέτρες, διαφορετικού είδους και χτισίματος στο οποίο στηρίζεται, ενσωματώνεται η νεότερη κατασκευή.

Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, είναι αυταπόδεκτο ότι ο Ναός κτίστηκε μετά την Επανάσταση επί των ερειπίων προγενέστερου κτίσματος. Εντύπωση προκαλεί ότι ο Ναός αυτός παρουσιάζεται ποιο πλούσιος και καλύτερης τέχνης και τεχνικής από τους προηγούμενους.

Απολυτίκιον:

"Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασάμενη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή Αθλοφόρε όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών". ]

Χ. Αθ. Μαραγκός.

*****

 
AG_PARAS_MM_640_1
Ο Ι. Ναός της Αγίας Παρασκευής με την Τρανηβρύση στο χωριό Σέρβου. Έργο της νύφης του χωριού, ιατρού Μαρίας Χ. Μαραγκού.

*****

Το θαύμα της Αγίας Παρασκευής.

Εορτασμός Αγίας Παρασκευής 2009


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )