Εφημερίδα "Αρτοζήνος", αρ. φ. 158,  2006.  

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 1+

***

Εφημερίδα "Αρτοζήνος", αρ. φ. 163,  2007.  

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 2
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 3
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 4
 
 
 
 
 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.