Εκδόθηκε το 181ο φύλλο της εφημερίδας «ΑΡΤΟΖΗΝΟΣ» του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2011, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας στην Ενότητα «Σύνδεσμος Σερβαίων Αρκαδίας  - Hλεκτρονική έκδοση Αρτοζήνου».

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.