24-4-2009.

Την Παρασκευή 24-4-2009, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτύπωσης του 172ου φύλου της εφημερίδας του Συνδέσμου "Αρτοζήνος¨ και έγινε η παράδοσή του στο πρακτορείο  ταχυδρόμησης.  Συνήθως μετά από 10-20 ημέρες φτάνει στα σπίτια των πατριωτών. Όμως, όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα servou.gr μπορούν να διαβάσουν όλη την εφημερίδα (on line), αφού ήδη έχει αναρτηθεί (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ_Ηλεκτρονική έκδοση Αρτοζήνου).   Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όπως:

*Λεπτομερής περιγραφή της έκτακτης Γ. Συνέλευσης, των αρχαιρεσιών που έγιναν και της σύνθεσης της νέας διοίκησης του Συνδέσμου.

*Απόφαση ΔΣ για την καθιέρωση εορτασμού "Μάχης Σέρβου".

*Πρόοδος εργασιών στο Πολ. Κέντρο, προσπάθεια αντιμετώπισης των  οικονομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει και ιδιαίτερες προσφορές πατριωτών για την συνέχιση των εργασιών.

*Αναφορά στο "Φαράγγι της Γκούρας", από την Ελένη Θανοπούλου.

*Περιγραφή από τον "Τουθέα" της περιπέτειάς του, όταν πήγε σε ηλικία 13 ετών να μαζέψει βελάνι στην περιοχή "Ράχη-Πουρίνι", που βρίσκεται κάτω από του "Μπουλούτσου"...

Αρτοζήνος οn line

.........................................................................................................................................................................


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.