Ήξερα έναν Σαραντόγιαννη

Γνώρισα κι έναν Παναγόγιαννη

Ο ένας ήταν με τουτουνούς

κι ο άλλος με τους αλλουνούς.

 

Από καιρό και οι δυο είναι πεθαμένοι

Και από το πλήθος αποξεχασμένοι. 

Στου δίκιου το ζυγό εζυγιαστήκανε

Και οι δυο τους καταπροδομένοι βγήκανε.

 

Εκείνους, που το χώμα τούτο αγαπήσανε

Βαλτοί και ανόητοι τους εδολοφονήσανε

Κι άλλοι δοτοί λιγόμυαλοι μας κυβερνήσανε

Αφού με λόγια και τερτίπια μας κοιμήσανε.

 

(χιμ)

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )