Την Παρακευή 29 Αυγούστου 2015, στο γραφείο του Συνδέσμου στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, συνήλθαν τα 5 μέλη του ΔΣ που βρίσκονταν στο χωριό κ.κ. Ι. Μπόρας πρόεδρος, Χ. Μαραγκός γραμματέας και τα μέλη Γ. Βέργος, Κ. Δάρας και Βάσω Λιατσοπούλου,  για την αντιμετώπιση του επείγοντος θέματος της υγρασίας που υπάρχει στο Π/Κ. Στη συνάντηση κλήθηκε και προσήλθε και ο κ. Bardho (κάτοικος στο χωριό από εικοσαετίας και γνωστός με το όνομα "Δημήτρης" ), στον οποίο είχε ανατεθεί προεργασία καθαρισμού στη δυτική πλευρά του κτιρίου (φουσκωμένοι και πεσμένοι σοβάδες) πριν αρχίσουν οι βροχές. Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε αποφάσισε να συνεχισθούν οι περιορισμένης έκτασης εργασίες και το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά την Παρασκευή  11-09-2015, που έχει οριστεί κανονικό ΔΣ στο γραφείο του Συνδέσμου στην Αθήνα.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.