28-08-2015. Άτυπη σύγκλιση ΔΣ στου Σέρβου.

Την Παρακευή 29 Αυγούστου 2015, στο γραφείο του Συνδέσμου στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, συνήλθαν τα 5 μέλη του ΔΣ που βρίσκονταν στο χωριό κ.κ. Ι. Μπόρας πρόεδρος, Χ. Μαραγκός γραμματέας και τα μέλη Γ. Βέργος, Κ. Δάρας και Βάσω Λιατσοπούλου,  για την αντιμετώπιση του επείγοντος θέματος της υγρασίας που υπάρχει στο Π/Κ. Στη συνάντηση κλήθηκε και προσήλθε και ο κ. Bardho (κάτοικος στο χωριό από εικοσαετίας και γνωστός με το όνομα "Δημήτρης" ), στον οποίο είχε ανατεθεί προεργασία καθαρισμού στη δυτική πλευρά του κτιρίου (φουσκωμένοι και πεσμένοι σοβάδες) πριν αρχίσουν οι βροχές. Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε αποφάσισε να συνεχισθούν οι περιορισμένης έκτασης εργασίες και το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά την Παρασκευή  11-09-2015, που έχει οριστεί κανονικό ΔΣ στο γραφείο του Συνδέσμου στην Αθήνα.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.