Την Παρακευή 29 Αυγούστου 2015, στο γραφείο του Συνδέσμου στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, συνήλθαν τα 5 μέλη του ΔΣ που βρίσκονταν στο χωριό κ.κ. Ι. Μπόρας πρόεδρος, Χ. Μαραγκός γραμματέας και τα μέλη Γ. Βέργος, Κ. Δάρας και Βάσω Λιατσοπούλου,  για την αντιμετώπιση του επείγοντος θέματος της υγρασίας που υπάρχει στο Π/Κ. Στη συνάντηση κλήθηκε και προσήλθε και ο κ. Bardho (κάτοικος στο χωριό από εικοσαετίας και γνωστός με το όνομα "Δημήτρης" ), στον οποίο είχε ανατεθεί προεργασία καθαρισμού στη δυτική πλευρά του κτιρίου (φουσκωμένοι και πεσμένοι σοβάδες) πριν αρχίσουν οι βροχές. Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε αποφάσισε να συνεχισθούν οι περιορισμένης έκτασης εργασίες και το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά την Παρασκευή  11-09-2015, που έχει οριστεί κανονικό ΔΣ στο γραφείο του Συνδέσμου στην Αθήνα.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.