26-5-2018 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στις 26-5-2018,, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Κώστας Ν. Δάρας
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής 

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης κυριάρχησε το θέμα του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ι. Κ. Μπόρας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αποτυχημένη προσπάθειά του να έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ι. Γιαννόπουλο, για να συζητήσουν για το θέμα του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου, παρότι ταξίδεψε στην έδρα του Δημάρχου, όπως είχε συμφωνηθεί. 

2. Για τον σκοπό αυτό και για τυχόν δαπάνες που ίσως απαιτηθούν μέχρι τη διαδικασία παραχώρησης της χρήσης από τον Δήμο Γορτυνίας στον Σύνδεσμό μας, δεσμεύεται το ποσό των 5.000 Ευρώ, εκ του υπάρχοντος σήμερα υπολοίπου, που βρίσκεται στο ταμείο του Συνδέσμου μας, και θα παραμένει δεσμευμένο, για τον σκοπό αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση της Παραχώρησης για 99 χρόνια.

3. Ο αντιπρόεδρος, κ. Ι.Ν. Βέργος αυτοπροτάθηκε να φροντίσει για την ολοκλήρωση της παραπάνω εκκρεμότητας.


Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας,
Ελένη Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.