26-5-2018 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στις 26-5-2018,, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Κώστας Ν. Δάρας
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής 

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης κυριάρχησε το θέμα του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ι. Κ. Μπόρας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αποτυχημένη προσπάθειά του να έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ι. Γιαννόπουλο, για να συζητήσουν για το θέμα του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου, παρότι ταξίδεψε στην έδρα του Δημάρχου, όπως είχε συμφωνηθεί. 

2. Για τον σκοπό αυτό και για τυχόν δαπάνες που ίσως απαιτηθούν μέχρι τη διαδικασία παραχώρησης της χρήσης από τον Δήμο Γορτυνίας στον Σύνδεσμό μας, δεσμεύεται το ποσό των 5.000 Ευρώ, εκ του υπάρχοντος σήμερα υπολοίπου, που βρίσκεται στο ταμείο του Συνδέσμου μας, και θα παραμένει δεσμευμένο, για τον σκοπό αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση της Παραχώρησης για 99 χρόνια.

3. Ο αντιπρόεδρος, κ. Ι.Ν. Βέργος αυτοπροτάθηκε να φροντίσει για την ολοκλήρωση της παραπάνω εκκρεμότητας.


Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας,
Ελένη Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.