23-4-2018 Πρακτικά Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου

Στις 23-4-2018, συνήλθε εις τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας, το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ν. Βέργος
Γραμματέας
: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Κώστας Ν. Δάρας
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής
Μέλος: Γεώργιος Θ. Τρουπής 

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία.

Στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Συζητήθηκε η διοργάνωση εκδήλωσης, ‘Συνάντηση νέων από του Σέρβου και φίλων τους’, η οποία θα γίνει στην καφετέρια που βρίσκεται μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, με έξοδα του Συλλόγου, την Κυριακή, στις 10.6.2018.

2. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να γίνει Σύνδεση Internet στου Σέρβου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

3. Ο πρόεδρος πρότεινε να γίνει Τέλεση Μνημόσυνου στη μνήμη όλων των συμπατριωτών μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μια Κυριακή του Αυγούστου, μετά τη θεία λειτουργία, στην εκκλησία του χωριού μας, η «Κοίμησης της Θεοτόκου»,

4. Προτάθηκε η διοργάνωση Μουσικής Εκδήλωσης, που θα συνοδεύεται από εδέσματα για κρασάκι, η οποία θα γίνει τον Αύγουστο, στου Σέρβου.

5. Η εθελοντική συμμετοχή των πατριωτών και η συνεργασία με το Δ.Σ. είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση της παραπάνω μουσικής εκδήλωσης, για την προετοιμασία του μουσικού προγράμματος, τη λειτουργία των ηχείων και τις προμήθειες των εδεσμάτων.

6. Αγορά laptop, για αντικατάσταση του laptop της γραμματέως του Συνδέσμου, το οποίο εχρησιμοποιείτο για τις ανάγκες του Δ.Σ. του Συνδέσμου και καταστράφηκε στον χώρο των τυπογραφίων Γκαντήραγα, κατά τη διαδικασία έκδοσης του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας, παρουσία των υπεύθυνων μελών του Δ.Σ. για την έκδοση του Αρτοζήνου.

7. Απεφασίσθη αποστολή της εφημερίδας ‘Αρτοζήνος’ σε επιπλέον μη Σερβαίους παραλήπτες.

8. Θα γίνει Επανέλεγχος των Συνδρομητών του ‘Αρτοζήνου’ από το μέλος του Δ.Σ., κ. Κώστα Δάρα,.

9. Θα γίνει Επέκταση του Περιεχομένου της Υλης της Εφημερίδας ‘Αρτοζήνος’ και σε θέματα πέρα από τα Σερβαίικα.

10. Ετέθη το Πρόβλημα των Διακοπών της Υδροδότησης, σε διάφορες γειτονιές του χωριού μας, που κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, απασχολεί σοβαρά τον Σύνδεσμο. Λόγω των συνεπειών που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση σε μεγάλο μέρος νοικοκυριών, δημιουργείται η ανάγκη προσοχής στην κατανάλωση νερού, την περίοδο του Αυγούστου που πληθαίνει η εισροή των συμπατριωτών και επισκεπτών στο χωριό, έτσι ώστε όλοι να χαιρόμαστε αυτόν τον τόπο που αγαπάμε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.