Πρακτικά Συνεδρίασης του ΔΣ του Συνδέσμου, 23.4.2018

Στις 23.4.2018, συνεδρίασε το ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων, στο γραφείο του Συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας, και στην ατζέντα της συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα:

1. Διοργάνωση εκδήλωσης, ‘Συνάντηση νέων από του Σέρβου και φίλων τους’, η οποία θα γίνει στην καφετέρια που βρίσκεται μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, με έξοδα του Συλλόγου, την Κυριακή, στις 10.6.2018.

2. Σύνδεση Internet στου Σέρβου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

3. Τέλεση μνημόσυνου στη μνήμη όλων των συμπατριωτών μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μια Κυριακή του Αυγούστου, μετά τη θεία λειτουργία, στην εκκλησία του χωριού μας, η «Κοίμησης της Θεοτόκου»,

4. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης, που θα συνοδεύεται από εδέσματα για κρασάκι, η οποία θα γίνει τον Αύγουστο, στου Σέρβου.

5. Η εθελοντική συμμετοχή των συμπατριωτών και η συνεργασία με το ΔΣ είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση της παραπάνω μουσικής εκδήλωσης, για την προετοιμασία του μουσικού προγράμματος, τη λειτουργία των ηχείων και τις προμήθειες των εδεσμάτων.

6. Αγορά laptop για τις ανάγκες του ΔΣ του Συλλόγου.

7. Αποστολή της εφημερίδας ‘Αρτοζήνος’ σε επιπλέον μη Σερβαίους παραλήπτες .

8. Επανέλεγχος των συνδρομητών του ‘Αρτοζήνου’ από τον κ. Κώστα Δάρα, μέλος του ΔΣ.

9. Επέκταση του περιεχομένου της ύλης της Εφημερίδας ‘Αρτοζήνος’ και σε θέματα πέρα από τα Σερβαίικα.

10. Το πρόβλημα των διακοπών της υδροδότησης, σε διάφορες γειτονιές του χωριού μας, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, απασχολεί σοβαρά τον Σύλλογο. Λόγω των συνεπειών που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση σε μεγάλο μέρος νοικοκυριών, δημιουργείται η ανάγκη προσοχής στην κατανάλωση νερού, την περίοδο του Αυγούστου που πληθαίνει η εισροή των συμπατριωτών και επισκεπτών στο χωριό, έτσι ώστε όλοι να χαιρόμαστε αυτόν τον τόπο που αγαπάμε.

.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )