Την 14η-6-2020, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας συνήλθε εις τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ.:

Νεκτάριος Ν. Κωνσταντόπουλος
Ελένη Κ. Μπόρα
Κώστας Στ. Σχίζας
Παναγιώτης Κ. Παγκράτης
Παύλος Ευστ. Δάρας
Γρηγόρης Τσίκος

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό απαραίτητη απαρτία.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και ελήφθησαν αποφάσεις:

Ημερήσια διάταξη θεμάτων συζήτησης.


Θέμα 1ον
Θέμα Ταχυδρομείου
Κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω Covid-19, το φ. 217 του Αρτοζήνου δεν παραλήφθηκε από κάποιους πατριώτες, ενώ κάποιες εφημερίδες επιστράφηκαν στα γραφεία του Συνδέσμου. 

Το Δ.Σ. ειδοποιήθηκε από τους πατριώτες για αυτό το γεγονός και η Ελένη επικοινώνησε με τους αρμόδιους στο Τυπογραφείο Γκαντήραγα και στο Ταχυδρομείο (Λένορμαν & Κων/λεως) από όπου ξεκινά η διανομή της εφημερίδας.
Θα γίνει Ανακοίνωση στο Facebook, και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ώστε να όσοι πατριώτες δεν έλαβαν την εφημερίδα να ενημερώσουν το ΔΣ για να τους ξαναταχυδρομηθεί το φ.217 του Αρτοζήνου.

Θέμα 2ον
Εφορία – Προσπάθεια απαλλαγής του Συνδέσμου από τον ΕΝΦΙΑ
Ο Σύνδεσμος Σερβαίων είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα -Πολιτιστικός Σύλλογος- που παράγει πολιτιστικό έργο:

1) με την πολυετή έκδοση της εφημερίδας Αρτοζήνος,
2) με δεκαετή πλέον συντήρηση της ιστοσελίδας servou.gr,
3) με την πραγματοποίηση Εκδηλώσεων, από τη σύσταση του Συνδέσμου Σερβαίων προ εκατονταετίας (σχεδόν).
Το ΔΣ θα επικοινωνήσει με τον Λογιστή και την Εφορία όσον αφορά στο θέμα της απαλλαγής του Συνδέσμου από τον ΕΝΦΙΑ.

Η Φορολογική Δήλωση του Συνδέσμου γίνεται αφιλοκερδώς από τον Λογιστή, κ. Σεφερλή, ο οποίος κατάγεται από το χωριό Κοκκορά, και τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την έως τώρα βοήθειά του, όσον αφορά στη διευθέτηση των φορολογικών θεμάτων του Συνδέσμου.
Η Ελένη αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον Λογιστή.

Θέμα 3ον
Ομάδα Viber
Δημιουργήθηκε ομάδα στο Viber για την εκπαίδευση των μελών του ΔΣ ώστε να γίνουν editors.

Η ομάδα θα συνεχίσει τη λειτουργία της με αυτόν τον σκοπό και σύμφωνα με τις προσωπικές δυνατότητες και τη διαθεσιμότητα του κάθε μέλους.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Παύλος για να ασχοληθεί με θέματα όσον αφορά στη συντήρηση της ομάδας.

Θέμα 4ον
Καθαρισμός των κήπων στο χωριό
Για λόγους προστασίας από επικείμενη πυρκαγιά είναι απολύτως απαραίτητος ο καθαρισμός των κήπων από ξερά χόρτα. 

Ο Κώστας θα κάνει την κατάλληλη ανακοίνωση στο Facebook και το ίδιο θα γίνει και στην ιστοσελίδα από την Ε.Δ. ιστοσελίδας.

Θέμα 5ον
Σκίαση στη Ράχη

Σχετικά με το θέμα της σκίασης στη Ράχη προτάθηκε η σκέψη να τοποθετηθούν ομπρέλες ή ακόμη και να φυτευτεί δέντρο.
Το θέμα αυτό θα εξεταστεί από το ΔΣ σε σχέση με το πρόβλημα των δυνατών ανέμων στην περιοχή.

Θέμα 6ον
Δενδροφύτευση 
Δενδροφύτευση με καστανιές του δρόμου προς το χωριό είναι μια όμορφη σκέψη που έχει το ΔΣ για το άμεσο μέλλον. 
Ο Παύλος ανέλαβε να ασχοληθεί με το θέμα εκτενέστερα και να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις στο ΔΣ ώστε να μπορέσει ο Σύνδεσμος να προβεί στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου.

Θέμα 7ον
Άνοιγμα Μονοπατιού
Το άνοιγμα μονοπατιού από το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία μέχρι την κορυφή του Παλαιόκαστρου θα ήταν μια εξαίρετη διαδρομή για την απόλαυση της θεϊκής θέας.

Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην περιοχή από τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να ληφθεί απόφαση επί του θέματος.

Θέμα 8ον
Ενίσχυση του Ταμείου του Συνδέσμου - Ανεύρεση Πόρων
Αυτό το θέμα απασχολεί πάντα το Δ.Σ. και γίνονται διάφορες σκέψεις για εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολιτισμό στον Σύνδεσμό μας και να τον ενισχύσουν οικονομικά για να καλύπτονται τα πάγια ετήσια έξοδα του Συνδέσμου.

Θέμα 9ον
Προσπάθεια εγκατάστασης internet στο χωριό 

Το Δ.Σ. θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δοθεί μια λύση όσον αφορά στο θέμα της εγκατάστασης internet στο χωριό.

Η Ελένη θα προβεί στη σύνταξη επιστολής -διαμαρτυρία- προς τον Δήμο και τον ΟΤΕ, ώστε να γίνουν συνδέσεις παροχής internet στο χωριό.


Θέμα 10ον

Ρωγμή στα βορειανατολικά του Π.Κ.
Έχει γίνει και κατά το παρελθόν αναφορά στα Πρακτικά του Δ.Σ., όσον αφορά σε μια ρωγμή και κάποια καθίζηση στο βορειοανατολικό μέρος του Π.Κ.
Το θέμα θα εξεταστεί επί τόπου από τα μέλη του Δ.Σ. για να γίνει επιδιόρθωση.

.

Θέμα 11ον
Ο Παναγιώτης αναλαμβάνει την εξόφληση των λογαριασμών ΔΕΗ, κοινόχρηστα, τυπογραφείο και ταχυδρομείο, και λήψη ενημέρω
σης από τις τράπεζες για την κίνηση των λογαριασμών του Συνδέσμου.

Θέμα 12ον
Λογαριασμός ΔΕΗ
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το Δ.Σ. ώστε ο λογαριασμός ΔΕΗ των γραφείων του Συνδέσμου να πληρώνεται με πάγια εντολή.

Ο Παύλος αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αυτό το θέμα.

Θέμα 13ον
Επικοινωνία με το Πρωτοδικείο 

Θα γίνει επικοινωνία με το Πρωτοδικείο για έκδοση Πιστοποιητικού για μη τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου, για χρήση από την τράπεζα.

Η Ελένη αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον τέως πρόεδρο κ. Ι. Κ.Μπόρα επί του θέματος αυτού.

Θέμα 14ον
Το Δ.Σ. έχει αποφασίσει σε προηγούμενες συνελεύσεις να κάνει μια επένδυση για το Π.Κ. Σέρβου, που αφορά στην αγορά 20 τραπεζιών και 160 καρεκλών, με σκοπό να χρησιμοποιούνται στις διάφορες εκδηλώσεις στη Ράχη, αντί ενοικίασης αυτών.

Το ΔΣ ευχαριστεί τους πατριώτες που έχουν ήδη ανταποκριθεί με τη χρηματική συνεισφορά τους σε αυτή την έκκληση του Δ.Σ. 
Η απόφαση αυτή θα πραγματοποιηθεί όταν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.

.

Θέμα 15ον
Στη Γ.Σ. την 16η Αυγούστου 2019, ο κ. Χρήστος Ι. Μαραγκός έκανε την παρακάτω πρόταση (σύμφωνα με τα Πρακτικά της Γ.Σ.).

1η πρόταση: Αναγραφή ονομάτων πεσόντων στο Ηρώο.
«Στην περσινή Γ.Σ. ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την αναγραφή στο Ηρώο των πεσόντων πατριωτών, που τα ονόματά τους υπάρχουν στα επίσημα αρχεία του Κράτους. Δυστυχώς, το Δ.Σ. δεν μπόρεσε να υλοποιήσει αυτή την απόφαση. Γι’ αυτό επαναφέρω αυτή την πρόταση, κατά τρόπο που νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Η πρόταση έχει ως εξής:
Η Γ.Σ. αναθέτει στον υποστράτηγο ε.α., Χρ. Αθ. Μαραγκό, να προβεί, σε συνεργασία με το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αναγραφούν τα ονόματα των πεσόντων ηρώων στο υπάρχον Ηρώο.
Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι του χρόνου τον Αύγουστο, ώστε να γίνει και μια επίσημη τελετή, ισάξια με αυτή που έγινε για τον πεσόντα λοχαγό, Δ. Τρουπή, η προτομή του οποίου κοσμεί την πλατεία και δικαίως.
Δίκαιο, όμως, είναι και η αναγραφή των ονομάτων των υπολοίπων πεσόντων πατριωτών. Για όλους τους πεσόντες, η ζωή έχει την ίδια αξία, και εμείς, οι σημερινοί Σερβαίοι, έχουμε ιερό χρέος να τους μνημονεύσουμε όλους δεόντως. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το ελάχιστο κόστος να μην επιβαρύνει τον Σύνδεσμο».

Η Ελένη θα συντάξει επιστολή προς τον κ. Χρήστο Αθ. Μαραγκό, ώστε να πραγματοποιηθεί η απόφαση της Γ.Σ.

Θέμα 16ον
Ο κ. Χ. Ι. Μαραγκός στη Γ.Σ. έκανε μια δεύτερη πρόταση:

Η 2η πρόταση: Τιμή στον Σερβαίο μάστορα.
«Όλοι γνωρίζουμε την ανάγλυφη πλάκα που έχουν φτιάξει οι Λαγκαδινοί, στη μνήμη του Λαγκαδινού μάστορα.
Νομίζω πως και οι Σερβαίοι μαστόροι σε τίποτα δεν υπολείπονται των Λαγκαδινών και θεωρώ χρέος μας να τιμήσουμε και εμείς τον «Σερβαίο μάστορα» με ανάλογο τρόπο. Να φτιάξουμε δηλαδή κάτι σε ανάγλυφη μορφή και να το βάλουμε δίπλα π.χ. από το Ηρώο, ή όπου αλλού αποφασιστεί.
Μια ιδέα π.χ. είναι ο μάστορας με το δισάκι του στον ώμο, που έχει στα βιβλία του, «σκαλίζοντας τις ρίζες μας», ο αείμνηστος πατριώτης λογοτέχνης, Θ. Κ. Τρουπής.
Ο πατριώτης Β. Κ. Σχίζας σε σχετική συζήτηση που είχαμε, μου είπε πως έχει τις διασυνδέσεις και μπορεί να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Συνδέσμου.
Προτείνω στη Γ.Σ. την ανάθεση αυτής της προσπάθειας στον παραπάνω πατριώτη, ο οποίος, σε συνεργασία με το Δ.Σ. (αυτό θα είναι μπροστινό), να υλοποιήσει και αυτό το χρέος μας προς τους Σερβαίους μαστόρους, που έχουν φτιάξει υπέροχα πέτρινα έργα.
Ευχής έργο θα ήταν αν του χρόνου τον Αύγουστο γιορτάζαμε, συγχρόνως, τόσο την αναγραφή των ονομάτων στο Ηρώο, όσο και το μνημείο, στη μνήμη του Σερβαίου μάστορα».

Η Ελένη θα συντάξει επιστολή προς τον κ. Βασίλη Κ. Σχιζα, ώστε να πραγματοποιηθεί η απόφαση της Γ.Σ.

Θέμα 17ον
Βρύση στη Ράχη
Στην έκκληση του Συνδέσμου για χρηματοδότηση της κατασκευής Βρύσης στη Ράχη, ανταποκρίθηκε η ιατρός Χριστίνα Κ. Μπόρα, όπως καταγράφεται στα Πρακτικά του Συνδέσμου. 

Σήμερα, η Χριστίνα Κ. Μπόρα καταθέτει το παράπονό της προς τον Σύνδεσμο διότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε δεν κατέστη ικανό ώστε να εκπληρωθεί ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί από τον Σύλλογο, δηλαδή να γίνει μία βρύση χρηστική, πρακτική και ταυτόχρονα διακοσμητική για την πλατεία του χωριού.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να γίνει η απαραίτητη μελέτη όσον αφορά σε διορθωτικές ενέργειες ή αλλαγή της βρύσης.

Θέμα 18ον
Έχει αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να γίνει επικοινωνία του Δ.Σ. με τον Δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Κούλη, και τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Μπόρα, όσον αφορά στα παρακάτω θέματα:

α) Παιδική χαρά στου Σέρβου.
β) Ηλεκτροφωτισμός στους Αράπηδες. 
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Γεωργακόπουλο να προβεί στην παραπάνω επικοινωνία.

Θέμα 19ον
100 χρόνια του Συνδέσμου – 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Όπως έχει γραφεί στα πρακτικά προηγούμενης συνέλευσης του Δ.Σ., ενόψει της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη ‘γέννηση' του Συνδέσμου Σερβαίων, και των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Δ.Σ. του Συνδέσμου φιλοδοξεί με τη συμμετοχή των πατριωτών να οργανώσει μια σειρά από εκδηλώσεις πολιτιστικού χαραχτήρα, με σκοπό να έρθουν κοντά οι πατριώτες και φίλοι του Σέρβου, άνθρωποι με κοινές ρίζες, ήθη και έθιμα, μνήμες και αγάπες, πού έχουν κοινό σημείο αναφοράς, του Σέρβου.

Στόχος του Δ.Σ. είναι να γίνει προσπάθεια ένταξης του Συνδέσμου μας στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη Επανάσταση του 1821.
Θα γίνει: 
α) Επικοινωνία με αρμόδιους.
β) Αίτηση στον οργανισμό που ασχολείται με τις εκδηλώσεις για την Επανάσταση

Θέμα 20ον
Διοργάνωση Έκθεσης ζωγραφικής στο Π.Κ.
Όπως έχει ήδη αποφασιστεί σε προηγούμενη συνέλευση του Δ.Σ. στόχος του Δ.Σ. είναι να διοργανωθεί μια έκθεση ζωγραφικής στο Π.Κ. στου Σέρβου το 15 Αύγουστο.
Η Ελένηαναλαμβάνει να επικοινωνήσει με πατριώτες που πιθανόν να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν την καλλιτεχνική πρωτοβουλία του Δ.Σ.

Θέμα 21ον
Καλοκαιρινές δραστηριότητες στο χωριό: 
Όπως έχει συζητηθεί σε προηγούμενες συνελεύσεις του Δ.Σ. υπάρχουν σκέψεις για διάφορες δράσεις την περίοδο του 15Αύγουστου στο χωριό, όπως:
πρωτάθλημα δηλωτής, 
διοργάνωση δραστηριοτήτων για παιδιά,
προβολή ταινίας στη Ράχη, 
διδασκαλία παραδοσιακών χορών στο Π.Κ. από τον Παν. Παγκράτη και άλλα μέλη του Δ.Σ.,
κυνήγι θησαυρού στις γειτονιές του χωριού,
φεστιβάλ παραδοσιακών παιχνιδιών.
Ο Κώστας θα επικοινωνήσει με την Παναγιώτα Στρίκου-Τομοπούλου η οποία είχε προσφερθεί να βοηθήσει σε αυτές τις δραστηριότητες.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία και τις οδηγίες των ειδικών.

Θέμα22ον
Έλεγχος της λειτουργίας και ασφάλειας των κλειδαριών του Π.Κ. Σέρβου.
Ο Κώστας αναλαμβάνει την υπευθυνότητα αυτή.

Θέμα 23ον
Ευπρεπισμός του χώρου στο Σουληνάρι και των δρόμων του χωριού
Είναι απαραίτητη η καθαριότητα στον χώρο, αγορά μπογιάς για να βαφτούν τα παγκάκια και φωτισμός.

Θέμα 24ον
Αγορά απινιδωτή  - Σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών 

Όπως ενημέρωσε το Δ.Σ ο Νεκτάριος, τα δύο αυτά θέματα που συζητήθηκαν σε προηγούμενη συνέλευση του Δ.Σ, αναβάλλονται διότι λόγω Κορονοιού έχουν σταματήσει τα σεμινάρια και έτσι δεν μπορεί κανείς να πάρει πιστοποίηση γνώσης του αντικειμένου.

 

Θέμα 25ον
Ιστοσελίδα
Η συντήρηση της Ιστοσελίδας και η τροφοδότηση με άρθρα είναι ένα σημαντικό θέμα καθώς καταγράφονται και με αυτόν τον τρόπο στοιχεία της ιστορίας του τόπου μας και επιτυγχάνουμε την επικοινωνία με τους πατριώτες μας.

Θέμα 26ον
Ανάρτηση άρθρων στην ιστοσελίδα
Στα Δοκιμαστικά άρθρα της ιστοσελίδας υπάρχουν κάποια άρθρα αναπάντητα.
Με απόφαση του Δ.Σ. θα προχωρήσει η ανάρτησή τους.

Θέμα 27ον
Ανάγκη ύπαρξης ενός άτυπου μεταβλητού εσωτερικού κανονισμού
Συζητήθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός Κανονισμού (άτυπος, μεταβλητός ανά περίσταση) – Διαδικασίες (Εκδηλώσεις) – Υποχρεώσεις (Μελών ΔΣ, εθελοντών, κλπ.)

Θέμα 28ον
Η επόμενη Χοροεσπερίδα
Στο Δ.Σ. ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά σχέδια για μια επόμενη μεγάλη γιορτή που θα φέρει πάλι τους πατριώτες κοντά.

Θέμα 29ον
Ατζέντα Γενικής Συνέλευσης 
Έως τα τέλη του Ιουλίου θα καθοριστεί η ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου στου Σέρβου.
Οι πατριώτες που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση παρακαλούνται να τα κάνουν γνωστά στα μέλη του Δ.Σ.
Θα γίνει η σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα Αρτοζήνος, στην ιστοσελίδα servou.gr και στην ομάδα facebookΣύνδεσμος Απανταχού Σερβαίων.

Η γραμματέας του Συνδέσμου
Ελένη Κ. Μπόρα


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )