1976-1979. Προσφορές πατριωτών κλπ. για τη διάνοιξη δρόμου Σέρβου-Αράπηδες.

 Χ. Ι. Μαργκού.

.

Είναι γνωστό στους πατριώτες ότι η έναρξη διάνοιξης του δρόμου από Σέρβου προς συνοικισμό «Αράπηδες» έγινε τον Αύγουστο του 1976, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου των απανταχού Σερβαίων. Η διάνοιξη του Αυγούστου έφτασε μέχρι την περιοχή «Μηλιάνθη», ένα χιλιόμετρο περίπου.

Όταν το 1978 έληξε η θητεία του ΔΣ υπό τον Στάθη Δάρα και ανέλαβε νέο ΔΣ, έγινε επιτροπή που μαζί με την νέα διοίκηση θα συνέχιζε τη διάνοιξη. Δυστυχώς η επιτροπή αυτή δεν λειτούργησε με ευθύνη της νέας διοίκησης του Συνδέσμου. Κατόπιν τούτου κάποια από τα παλιά μέλη του ΔΣ σε συνεργασία και με άλλους κοντοχωριανούς, που ενδιαφέρονταν για το δρόμο, έφτιαξαν έναν καινούριο φορέα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΒΟΥ-ΑΡΑΠΗΔΕΣ-ΚΟΚΛΑΜΑ» για την ολοκλήρωση της διάνοιξης.

Επειδή ο «Αρτοζήνος» δεν δημοσίευσε τότε την κατάσταση των προσφορών, αναγκαστήκαμε τότε να τοιχοκολλήσουμε τα ονόματα  όσων πρόσφεραν, για ενημέρωση των πατριωτών. Με αφορμή τα έργα που γίνονται τώρα στο δρόμο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα έργα μέσα στο συνοικισμό με προσφορές πατριωτών κλπ. κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε τις καταστάσεις με τις προσφορές το 1979 (ποτέ δεν είναι αργά), για την ιστορία και μόνο του Συνδέσμου.

Ο νέος Φορέας λοιπόν έκανε τις κατάλληλες κινήσεις και έβγαλε μία ανακοίνωση προς τους πατριώτες στις 5-8-79, την οποία δημοσιεύουμε, μαζί με τις καταστάσεις των ονομάτων. 

(Τα χειρόγραφα ονόματα που δεν διαβάζονται στην τελευταία κατάσταση είναι: Ν. Αν. Παπαθωμόπουλος 1500, Ι. Γ. Σχίζας 500, Π. Γ. Τρουπής 500 και Μ. Σ. Σχίζας500).

προσ.δρόμουΣ-Α 1

προσ.δρόμουΣ-Α 2προσ.δρόμουΣ-Α 3


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.