5.4.2009 Επίσκεψη ΔΣ Συνδέσμου στο χωριό

 

 

Την Κυριακή 4 Απριλίου 2009, επισκέφθηκε  το χωριό κλιμάκιο του ΔΣ, το οποίο αποτελείτο από τον νέο πρόεδρο του Συνδέσμου Σερβαίων "Η Κοίμηση της Θεοτόκου"  κ. Θ. Τρουπής, τον αντιπρόεδρο κ. Ι. Ν. Βέργο, τον ειδικό γραμματέα κ. Ι. Στ. Βέργο και τα μέλη κ.κ. Γ. Βέργο, Χ. Μαραγκό και Η. Χειμώνα.

DS_5-4-2009

 

Το κλιμάκιο αυτό συνόδευσε ο αρχιτέκτονας κ. Ι. Μαραγκός, που είναι σύμβουλος του Συνδέσμου στα έργα που γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο. Η ομάδα επισκέφθηκε το Π.Κ. μελέτησε τα διάφορα θέματα που έχουν προκύψει, έκανε επιμέτρηση της πέτρας που έχει κτισθεί στην νότια πλευρά του κτιρίου (για να πληρωθεί ο εργολάβος και να καταχωρηθεί η επιμέτρηση στα αρχεία του Συνδέσμου) και συζήτησε για τις δυνατότητες συνέχισης του έργου καθώς και διάφορες λεπτομέρειες σε επί μέρους θέματα.

Λεπτομέρειες στην ενότητα "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ"

Πορεία έργων στο Πολιτιστικό Κέντρo και καταστήματα του χωριού.

........................................................................


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.