5.4.2009 Επίσκεψη ΔΣ Συνδέσμου στο χωριό

Την Κυριακή 4 Απριλίου, επισκέφθηκε  το χωριό κλιμάκιο του ΔΣ, το οποίο αποτελείτο από τον νέο πρόεδρο του Συνδέσμου Σερβαίων "Η Κοίμηση της Θεοτόκου"  κ. Θ. Τρουπής, τον αντιπρόεδρο κ. Ι. Ν. Βέργο, τον ειδικό γραμματέα κ. Ι. Στ. Βέργο και τα μέλη κ.κ. Γ. Βέργο, Χ. Μαραγκό και Η. Χειμώνα.

(φωτογραφία).DS_5-4-2009

 

Το κλιμάκιο αυτό συνόδευσε ο αρχιτέκτονας κ. Ι. Μαραγκός, που είναι σύμβουλος του Συνδέσμου στα έργα που γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο. Η ομάδα επισκέφθηκε το Π.Κ. μελέτησε τα διάφορα θέματα που έχουν προκύψει, έκανε επιμέτρηση της πέτρας που έχει κτισθεί στην νότια πλευρά του κτιρίου (για να πληρωθεί ο εργολάβος και να καταχωρηθεί η επιμέτρηση στα αρχεία του Συνδέσμου) και συζήτησε για τις δυνατότητες συνέχισης του έργου καθώς και διάφορες λεπτομέρειες σε επί μέρους θέματα.

Λεπτομέρειες στην ενότητα "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ"

Πορεία έργων στο Πολιτιστικό Κέντρo και καταστήματα του χωριού.

........................................................................


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.