ΥΠΑΓΩΓΗ στο Νόμο για το Πνευματικό Κέντρο Σέρβου

                                                                  

                                                                     ΕΠΙΣΤΟΛΗ
                                                                     Από:
                                                                     Ιωάννη Ν. Βέργο,
                                                                     αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
                                                                     του Συνδέσμου Σερβαίων

Προς:|
Το Δ.Σ.
του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας

Θέμα: Πνευματικό Κέντρο Σέρβου

     Αθήνα, 22.5.2019

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.,
Κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων, στη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2018, ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανέλαβα να προωθήσω στους αρμόδιους του Δήμου Γορτυνίας το θέμα του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας.

Στο ακίνητο, υπήρχαν θέματα τακτοποίησης κάποιων ‘αυθαιρεσιών’ και αλλαγής χρήσης των χώρων.

Το 2014, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων, με γραμματέα τον Μαρίνο Ρουσιά, αιτήθηκε από τον Δήμο παραχώρηση του Π.Κ. στον Σύνδεσμο, για 99 χρόνια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε, στις 28-2-2014, αυτό το αίτημα του Δ.Σ. του Συνδέσμου, το οποίο αναρτήθηκε στη Διαύγεια και πήρε Α.Α.Δ.Α., αλλά έκτοτε εκκρεμεί.

Απομένει η τελική υπογραφή του Δημάρχου στη Συμβολαιογράφο που όρισε ο Δήμαρχος, για τη (συμβολαιογραφική) παραχώρηση του κτιρίου, από τον Δήμο στον Σύνδεσμο Σερβαίων. 

Για να ολοκληρωθεί η Σύμβαση, έπρεπε καταρχήν να νομιμοποιηθούν το σύνολο των παραπάνω ‘αυθαιρεσιών’ του ακινήτου.

Έτσι, λοιπόν, μετά από συζήτηση που κανονίσαμε επί του θέματος, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, Ιωάννης Ν. Βέργος, και ο ταμίας του Δ.Σ., Ιωάννης Στ. Βέργος, με τον Δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο, καθώς επίσης και με τη βοήθεια της Δημ. Συμβούλου του Δήμου Γορτυνίας, κας Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των νομιμοποιήσεων, κατόπιν συνεργασίας με τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, κ. Σπήλιο Μπαμπαλή.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, έλαβα από τον κ. Μπαμπαλή, τα κάτωθι έγγραφα της «Υπαγωγής» με τα οποία ορίζεται η τακτοποίηση των παραπάνω θεμάτων και η αλλαγή χρήσης των ορόφων στο ακίνητο. 

Σύμφωνα με την «Υπαγωγή», το υπόγειο από γκαράζ μετονομάζεται σε αποθήκη, ο 1ος όροφος από αποθήκη μετονομάζεται σε Πνευματικό Κέντρο καθώς και το κιόσκι. 

Σας αποστέλλω με e-mail όλα τα έγγραφα της «Υπαγωγής», για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα servou.gr και να δημοσιευθούν στην εφημερίδα «Αρτοζήνος», ώστε να γίνουν, μαζί με τα Συμβόλαια και τις Άδειες του κτιρίου (των οποίων η ανάρτηση έπεται), κτήμα των πατριωτών και ιδιαίτερα των νέων.

Σας ευχαριστώ, μετά τιμής,
Ιωάννης Ν. Βέργος
 

 

Υπαγωγή -Τακτοποίηση αυθαιρεσιών του Πνευματικού Κέντρου Σέρβου
με τον νόμο 4495/2017

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017

 

A/A Δήλωσης: 10777232

Κατάσταση Δήλωσης:Υπαγωγή A/A Πρωτοκόλλου: 592708

Ηλεκτρονικός κωδικός: 7AA8EC3306D29024

Ημ/νία αρχικής υποβολής: 01/02/2019

Ημ/νία υπαγωγής: 06/02/2019

Τελευταία ενημέρωση: 18/02/2019 13:15:53

Περιγραφή ακινήτου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΟΥ

Διεύθυνση: ΣΕΡΒΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

TK: 22028

Δήμος: Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Πελοποννήσου
Τιμή ζώνης: 600,00 €
ΠΡΟΣΤΙΜΑ (*) (άρ. 102 παρ. 2,3)
Συνολικό Πρόστιμο: 0,00 €
Πρόστιμο KX: 0,00 €

Πρόστιμο μειωτ. συντ. 30%: 0,00€

Πρόστιμο μειωτ. συντ. 50%: 0,00€
Πρόστιμο πισίνας: 0,00 €

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: 0,00 €

ΧΩΡΟΙ
τ.μ. Κύριων Χώρων: 425,9

τ.μ. Χώρων Μειωτικού Συντελ. (0,30):0

τ.μ. Χώρων Μειωτικού Συντελ. (0,50):0
Πισίνα (κ.μ.): 0
Αριθμός λοιπών παραβάσεων: 0
(*) Εάν τα δηλωθέντα στοιχεία έχουν τροποποιηθεί μετά την τελευταία υποβολή της δήλωσης, ενδέχεται να εκκρεμεί επανυπολογισμός προστίμου.


Eπώνυμο Όνομα Ιδιότητα

 

Αιτών/Αιτούσα

΄Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Οδός Αρ. Πόλη ΤΚ

Τηλέφωνο Κινητό ΦΑΞ

Email

ΑΦΜ

ΑΦΜ εξωτερικού

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ιδιοκτήτης

X

-

-

100%

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

800100885

 

Ιδιοκτήτες/Αιτούντες:

Ονοματεπώνυμο

Α.Μ. ΤΕΕ/ Αρ. ΤΕΕ

Ειδικότητα

Διαχειριστής

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ

77193

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[1997]

X

 
Μηχανικοί:

Σελίδα 1 από 7


Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:

Τιμή ζώνης

600,00 €

Οικοδομική Άδεια

Ναι

Αριθμός οικοδομικής άδειας

055/04

Εντός σχεδίου ή οικισμού

Ναι

Επικρατούσα χρήση

Υπηρεσίες

Τύπος κτιρίου

Δημόσιο

Παραδοσιακός οικισμός

Εκτός παραδοσιακού οικισμού/τμήματος πόλης

Υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας

 

Φύλλο καταγραφής #1

Περιγραφή παράβασης

ΑΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣΣΤΕΘΜΗΣ 1 ΑΠΟ ΓΚΑΡΑΖ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Κατηγορία αυθαιρεσίας

Κατηγορία 4

Κατ. 4: Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση εφόσον δεν παραβιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης καιύψουςσεσχέσημετουςισχύοντεςόρουςδόμησηςτηςπεριοχής,ήαυτούςπου ίσχυανκατάτονχρόνο έκδοσηςτηςοικοδομικήςάδειαςκαιεφόσον δενβρίσκονται εντός προκηπίου, σε ποσοστά και μεγέθη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 96δν.4495/2017

Είδος χρήσης

Υπηρεσίες

Αλλαγή χρήσης

Ναι

Υπέρβαση δόμησης

159,9 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.30%

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.50%

<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος

0 εκατοστά Όχι

Υπέρβαση κάλυψης

0 τμ Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων

Όχι

Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο

Όχι

Ειδικές συνθήκες

 

Παλαιότητα

Από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011

Τύπος αυθαιρεσίας

Ρύθμιση

Εντοπισμός αυθαιρέτου πριν την υπαγωγή

 

Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)

0 κμ

Εμβαδόν < 50 τ.μ. ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό

 

Διαφορ. διαμερισμάτωση/Χωροθέτηση θέσεων Στάθμευσης

 

Αριθμός λοιπών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #2

Περιγραφή παράβασης

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 2 ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κατηγορία αυθαιρεσίας

Κατηγορία 4

Κατ. 4: Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση εφόσον δεν παραβιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης καιύψουςσεσχέσημετουςισχύοντεςόρουςδόμησηςτηςπεριοχής,ήαυτούςπου ίσχυανκατάτονχρόνο έκδοσηςτηςοικοδομικήςάδειαςκαιεφόσον δενβρίσκονται εντός προκηπίου, σε ποσοστά και μεγέθη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 96δν.4495/2017

Είδος χρήσης

Υπηρεσίες

Αλλαγή χρήσης

Ναι

Υπέρβαση δόμησης

233 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.30%

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.50%

<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος

0 εκατοστά Όχι

Υπέρβαση κάλυψης

0 τμ Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων

Όχι

Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο

Όχι

Ειδικές συνθήκες

 

Παλαιότητα

Από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011

Τύπος αυθαιρεσίας

Ρύθμιση

Εντοπισμός αυθαιρέτου πριν την υπαγωγή

 

Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)

0 κμ

Εμβαδόν < 50 τ.μ. ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό

 

Διαφορ. διαμερισμάτωση/Χωροθέτηση θέσεων Στάθμευσης

 

Αριθμός λοιπών παραβάσεων

0

 

  

Σελίδα 2 από 7


Φύλλο καταγραφής #3

Περιγραφή παράβασης

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Κατηγορία αυθαιρεσίας

Κατηγορία 4

Κατ. 4: Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση εφόσον δεν παραβιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης καιύψουςσεσχέσημετουςισχύοντεςόρουςδόμησηςτηςπεριοχής,ήαυτούςπου ίσχυανκατάτονχρόνο έκδοσηςτηςοικοδομικήςάδειαςκαιεφόσον δενβρίσκονται εντός προκηπίου, σε ποσοστά και μεγέθη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 96δν.4495/2017

Είδος χρήσης

Υπηρεσίες

Αλλαγή χρήσης

Όχι

Υπέρβαση δόμησης

33 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.30%

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.50%

<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος

0 εκατοστά Όχι

Υπέρβαση κάλυψης

0 τμ Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων

Όχι

Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο

Όχι

Ειδικές συνθήκες

 

Παλαιότητα

Από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011

Τύπος αυθαιρεσίας

Ρύθμιση

Εντοπισμός αυθαιρέτου πριν την υπαγωγή

 

Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)

0 κμ

Εμβαδόν < 50 τ.μ. ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό

 

Διαφορ. διαμερισμάτωση/Χωροθέτηση θέσεων Στάθμευσης

 

Αριθμός λοιπών παραβάσεων

0

 

 

Σελίδα 3 από 7


Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης:

Α/Α έργου συστήματος αμοιβών: 5989384
Συνολικό ποσό παλαιοτέρων πληρωμών: 0,00 €

Αριθμός ορόφων κτιρίου: 2

Στατικός έλεγχος παραβάσεων: Μελέτη στατικής επάρκειας Σ2

Συντεταγμένες γεωτεμαχίου(προσέγγιση): 322029.3053086108 4169543.4870036403,322014.4886123107

4169538.1953263907,322011.8427736857 4169532.9036491406,322035.9199051733 4169507.5035983403,322037.77199221084169527.34738802

Τεχνική έκθεση: Περιγραφή ΧώρωνΠρόκειται για υπαγωγή στο Ν.4495/2017 ενός κτίσματος που βρίσκεται στον οικισμό Σέρβου Αρκαδίας διπλέ στην εκκλησία του χωριού. Αναλυτικά οι χώροι που τακτοποιούνται είναι οι εξής:Για το συγκεκριμένο ακίνητο εχει εκδοθεί οικοδομική άδεια με αριθμό 055/20014 από το πολεοδομικό γραφείο Λαγκαδίων . Με βάση την άδεια ο πρώτος όροφος είχε χρήση γκαράζ και ο δεύτερος χρήση αποθήκης. Σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα το ισόγειο εχει μετατραπεί σε αποθήκη και ο όροφος σε πνευματικό κέντρο. Ακόμα υπάρχει προσθήκη νέου τμήματος στην πλατεία συνολικού εμβαδού 33μ2 Η κατασκευη δεν είναι πρόχειρη Ημερομηνία κατασκευης : προ 28/7/2011

Σχόλια:

 

 

Σελίδα 4 από 7


Βεβαιώνεται ότι η δήλωση είναι πλήρως εξοφλημένη.

Τέλος υπαγωγής - Δόσεις

Τύπος

Α/Α

Ημ/νία εισαγωγής

Ποσό

Κωδικός πληρωμής

Λήξη πληρωμής

Τελευταία πληρωμή

Κατάσταση εξόφλησης

Ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ

1

01/02/2019

15,00 €

30700001077723281320

08/11/2019

04/02/2019

Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές

Ημ/νία πληρωμής

Ποσό

Κωδικός πληρωμής

Στοιχεία συναλλαγής

Ημ/νία εισαγωγής

04/02/2019

15,00 €

30700001077723281320

ΕΘΝΙΚΗ-Internet Banking 9996-28190340113576

05/02/2019

 

 

 

Σελίδα 5 από 7


Ιστορικό ενεργειών δήλωσης

Ιστορικό μεταβολής προστίμου

 

Ημ/νία ενέργειας

Ενέργεια

Ημ/νία

Πρόστιμο ΚΧ

Πρόστιμο ΒΧ 30%

Πρόστιμο ΒΧ 50%

Πρόστιμο πισίνας

Πρόστιμο παραβάσεων

Πρόστιμο

 

06/02/2019

10:43:22

Υπολογισμός προστίμου

 

06/02/2019

10:43:22

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

06/02/2019

10:43:22

Υπαγωγή

 

01/02/2019

10:05:46

Αρχική υποβολή

 

 

  

Σελίδα 6 από 7


Έλεγχος πληρότητας απαιτούμενων δικαιολογητικών:

(αφορά μόνο την πληρότητα και όχι το περιεχόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών)

Τύπος Αρχείου

Υποχρεωτικό

Υποβληθέντα Αρχεία

Υπεύθυνη δήλωση αιτούντα

X

0

Τεχνική έκθεση μηχανικού

X

0

Αμοιβή μηχανικού

X

0

Μελέτη στατικής επάρκειας [άρθ.3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (ΦΕΚ 1643 Β/11-05- 2018)]

X

0

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας

X

0

Ανάθεση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό για την Υπαγωγή

X

1

Υπάρχουσα Οικοδομική Άδεια (στέλεχος, κλπ)

X

2


Έλεγχος ηλεκτρονικού κωδικού: 7AA8EC3306D29024


https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx                                                                                

Σελίδα 7 από7

 

Η Υπαγωγή σε pdf:

Κλικ ΕΔΩ: Πνευματικό Κέντρο dilosi_10777232 (1).pdf


Συνάντηση των εκπροσώπων του Δ.Σ. με τον Δήμαρχο:
 
 
Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
η γραμματέας, ΕΚΜ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )