Επιστημονική-ερευνητική διάκριση στον Θεόδωρο Δ. Δαλαμάγκα

. Αναδημοσίευση από το face book  του Δημήτρη Δαλαμάγκα και από τον ιστότοπο athenarc.gr

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

 

Ανάμεσα στους έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακούς και ερευνητές που εργάζονται σε ελληνικά ιδρύματα με ιδιαίτερη υψηλή ερευνητική επίδραση παγκοσμίως συγκαταλέγεται ο Θοδωρής Δαλαμάγκας, Διευθυντής Ερευνών και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΚ «Αθηνά».

Ο κατάλογος με τίτλο «TheHighlyCitedResearchers ™ 2020» περιλαμβάνει 6.400 επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία. Η λίστα συντάσσεται από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό ThomsonReuters στο πλαίσιο του ProjectClarivateAnalytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων WebofScience™.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2009-2019, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 160.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης.

Καθεμία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ενός ερευνητή στον εν λόγω κατάλογο είναι το κατά πόσον το σύνολο των ετεροαναφορών του σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο τον κατατάσσει στο 1% των ερευνητών με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο.

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το έργο νεότερων ερευνητών, οι οποίοι δεν επικαλύπτονται από το έργο παλαιότερων ερευνητών, που λόγω πολυετούς δραστηριοποίησης έχουν μεγαλύτερο όγκο ερευνητικού έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.400 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, και αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό πίνακα ο κ.  Δαλαμάγκας εμφανίζει 49 δημοσιεύσεις και 4.027 αριθμό συνολικών ετεροαναφορών!

Θερμά συγχαρητήρια στο Θεόδωρο και σ΄ανώτερα!. 

Σημ. Ο Θεόδωρος είναι γιος του Δημήτρη Δαλαμάγκα, από το Καστράκι Γορτυνίας και της  πατριώτισσας δασκάλας Άννας Ι. Μπόρα (του Μπορογιαννη).
Ο Δημήτρης είναι Δημοτ. Σύμβουλος στο Δήμο Ιλίου, επί σειρά ετών και διετέλεσε προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής.
.
(XIM)

Εικόνες από το χωριό